Bērnu un jauniešu keramikas pasākums” Saldumu trauks” Rogovkā

Publicēts 03.05.2016

Jau otro gadu Nautrēnu pagasta pārvalde, Nautrēnu vidusskola un Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāle rīko Latgales novadu vizuālās mākslas un keramikas pulciņu konkursu, šogad ar nosaukumu „Saldumu trauks ‘’. Šis konkurss sapulcināja 56 audzēkņus no 12 mācību iestādēm: Viļānu Mūzikas un mākslas skolas, Gaigalavas pamatskolas, Veremu pamatskolas, Bērzpils vidusskolas, Maltas BJC, Maltas vidusskolas, Nautrēnu vidusskolas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas, Rēznas pamatskolas, Liepu pamatskolas, Zilupes Mūzikas un mākslas skolas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles. Pasākuma mērķis bija popularizēt keramikas nozīmi jauniešu vidū, paplašināt redzesloku vienā no amatniecības nozarēm, veicināt jauniešus izvēlēties nākotnes profesiju saistībā ar šo nozari.

Konkursa uzdevums bija izveidot saldumu trauku, kā iedvesmas avotu izvēloties kādu no augļiem vai dārzeņiem. Audzēkņi pārsteidza ar izpildījuma tehnikas prasmi un tehniskajiem risinājumiem. Īpašu uzslavu ieguva Rēznas pamatskolas 6. klases audzēkne Elīna Batare un Maltas vidusskolas audzēkne Tatjana Tarakanova, Gaigalavas pamatskolas audzēkne Viktorija Reble, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkne Ērika Čerņavska, Nautrēnu vidusskolas audzēkne Anna Marianna Kuzmane, Audriņu pamatskolas audzēkne Jūlija Razumejeva, Maltas BJC audzēknis Aleksandrs Žagunovs, kuri ieguva savās vecuma grupās visaugstāko novērtējumu. Atbilstoši punktu skalai otrās vietas ieguvēji savās vecuma grupās bija: J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkne Liāna Ļaļika, Maltas BJC audzēkne Elīna Skudra, Gaigalavas pamatskolas audzēkne Vineta Bolmane, Bērzpils vidusskolas audzēkne Alise Žeikare, Nautrēnu vidusskolas audzēkne Alise Mazure, Bērzpils vidusskolas audzēkne Valērija Borovikova, Zilupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Izabella Mežecka –Kižlo, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles audzēknis Renārs Jurdžs, Audriņu pamatskolas audzēkne Karīna Tihomirova. Trešās vietas ieguvēji savās vecumu grupās bija :Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Santa Jūlija Malahovska, Veremu pamatskolas audzēknis Daniels Aleksandrs Lebeds, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkne Elizabete Drozdova, Liepu pamatskolas audzēkne Jelizaveta Marjanova, Maltas vidusskolas audzēknes Inese Keidāne un Laine Elizabete Stepiņa, Zilupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Viktorija Razguļajeva, Nautrēnu vidusskolas audzēkne Māra Meikstume. Vairāki darbi ieguva atzinības, jo izpildījuma tehnika un risinājumi vērtētājus pārsteidza: Veremu pamatskola – Liāna Skuškauniece un Sandija Tripāne, Maltas vidusskola –Jekaterina Kaļinina un Jekaterina Morozova , Viktorija Kudrjavceva un Daina Laizāne, Rēznas pamatskola – Lāsma Kovaļevska, Nautrēnu vidusskola – Laima Grišule, Gaigalavas pamatskola – Alise Jaundzema, Audriņu pamatskola – Evelīna Krendjasova. Kamēr skolēni trīs stundas veidoja savus konkursa darbus, skolotāji apguva iepriekš paredzēto semināra programmu – interaktīvās tāfeles iespējas, deviņas mācību stundas par Latgales kultūru, vēsturi, mākslu caur viena cilvēka dzīves gājumu, kā arī piedalījās praktiskās nodarbībās, kā pagatavot vēsturiskos, arheoloģiskos traukus, kā to metodiski mācīt saviem audzēkņiem. Saturīga un interesanta likās šī diena, krājot pieredzi nākamajam darba cēlienam un pārspriežot idejas nākamajam gadam. Konkursa dalībniekiem bija iespēja aprunāties ar keramiķiem Pēteri Gailumu, Līgu Merginu, Stanislavu Viļumu, Jolantu Dundenieci, Ēriku Kudli. Konkursa dalībnieki saņēma nelielas dāvanas ko bija sarūpējusi Nautrēnu pagasta pārvalde, bet lielā apbalvošana notika Latgales Podnieku dienās 2016.

 

Maija Gailuma,
J. Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles vadītāja 

IMG_5830 IMG_5853 IMG_5858 IMG_5864 IMG_5873 IMG_5897

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0