Dricānu bērni un jaunieši piedalījās Labo darbu nedēļā

Publicēts 23.10.2015

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau septīto gadu organizēja” Labo darbu nedēļu”. Šogad arī Dricānu jauniešu centrs “Kukuži” nolēma piedalīties šajā pasākumā. Jaunieši nolēma veidot atstarotājus, lai tos dalītu pagasta iedzīvotājiem, atgādinot par drošību tumšajā diennakts laikā. Jauniešiem šī aktivitāte sagādāja prieku un gandarījumu, ko viņi dāvāja arī citiem.

“Labo darbu nedēļā” mēs vēlējāmies uzsvērt, ka svarīga ir ikkatra pagasta un novada iedzīvotāju labklājība. Tādēļ  palīdzēsim.lv pasākuma ietvaros centāmies labo darbu dāvāt ikvienai vecuma grupai. 15. oktobrī tika organizēta sporta diena PII “Sarkangalvīte” audzēkņiem. Pēcpusdienā bērni piedalījās dažāda veida stafetēs un sacensībās. Par dalību sporta dienā katrs saņēma īpašu pateicību no organizatoriem. Visas stafetes un aktivitātes saplānoja paši jaunieši, kā arī galvenie treneri bija viņi paši. Mazie sportisti bija sajūsmā gan par to, ka bija iespēja ilgāk pabūt ārpus bērnudārza telpām, gan par to, ka nevajadzēja gulēt diendusu. Diemžēl materiālu nepietiekamības dēļ nevarējām organizēt radošo darbnīcu bērnudārza bērniem, bet, kad visi nepieciešamie materiāli tiks sagādāti, tad arī mazie dricānieši varēs paši sev izveidot savus atstarotājus. Tas būs vēl viens mūsu labais darbs, rūpējoties par drošību. Savukārt 16. oktobrī Dricānu jaunieši devās uz Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātu, lai parādītu speciāli sagatavotu skeču. Pēc tam ikviens no skatītājiem varēja sev izveidot rozīti no kļavu lapām, sekoja kopīgas dziesmas un atjautības spēles.

“Labo darbu nedēļa” ir pagājusi, tomēr der atcerēties, ka labos darbus ir iespējams darīt katru dienu.

 

Ingūna Semule
Dricānu jauniešu centra “Kukuži” koordinatore

 

20151016_163427 20151015_130143

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0