Dricanu kultūras namā notika pensionāru tikšanās

Publicēts 30.10.2019

25. oktobra pēcpusdienā Dricānu kultūras namā pulcējās pagasta seniori gadskārtējā tradicionālajā tikšanās reizē.

Visus klātesošos pārsteidza “jaunā pensionāru iesaukuma” kuplais apmeklējums. Viņi savā laikā bija aktīvi gan skolas pasākumos, mācībās un olimpiādēs, gan arī šodien. Klases biedru starpā veiksmīgi izveidojušās divas ģimenes. Izaudzināti un izskoloti bērni, tiek lutināti mazbērni. Beidzoties aktīvajam darbam, daži no Rīgas, Ventspils, Rēzeknes pārcēlušies uz dzimtajām mājām Dricānu pagastā.

Protams, ka uzticīgi pensionāru ballei bija ikgadējie tās apmeklētāji – tiem kam pāri 80! Satikās, parunājās par pensijām, veselību, valdību un citām aktuālām norisēm, kamēr “jaunie pensionāri ” leca polku!

Muzikālus priekšnesumus sniedza un deju mūziku spēlēja vietējās kapelas pārstāvji Andris Eriņš un Aleksandrs Kindzulis. Dziedāja Ralfs Bokta un Arnita Mazure. Smieklus līdz asarām klātesošajos izraisīja pašdarbības teātra “Siebrineicys” dalībnieču Geļas un Mares skeči.

Seniorus uzrunāja pagasta pārvaldniece Diāna Saksone, kā arī pastāstīja par to, kādi darbi patlaban pagastā tiek veikti.
Izbaudījuši kopā būšanas prieku, atvadījās, lai atkal satiktos nākošajā ballītē!

Ināras Orlovas teksts un foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0