Dricānu vidusskola Erasmus+ projektā “HOB’S adventure – hands on biodiversity”

Publicēts 18.03.2019

Vairāk nekā četrdesmit Latvijas, Islandes, Slovēnijas un Igaunijas skolotāji no 4. līdz 9. februārim pulcējās Rīgā, Siguldā un Valmierā uz Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “HOB’S adventure –hands on biodiversity” pirmo starptautisko tikšanos. Projektā iesaistītās izglītības iestādes aktīvi darbojas Ekoskolu programmā un, kā norāda projekta nosaukums, ir pievērsušās arī bioloģiskās daudzveidības pētīšanai un saglabāšanai. Dricānu vidusskolu šajā tikšanās reizē pārstāvēja skolotāja Zigrīda Zapāne.

Starptautiskās tikšanās mērķis bija iepazīt citu valstu pieredzi un dalīties labas prakses piemēros par efektīvākajām metodēm bioloģiskās daudzveidības apgūšanai. Ņemot vērā valstu atšķirīgos klimatiskos apstākļus un ģeogrāfisko novietojumu, projekta aktivitātes ir balstītas uz telpaugu audzēšanu podos, apvienojot to ar visiem mūsdienu bērniem tik saistošo digitālo prasmju attīstīšanu un izglītojošām, veselīgām āra nodarbībām.

Pirmās divas dienas pagāja intensīvās nodarbībās gan telpās, gan Siguldas gleznainajā dabā. Dalībnieki no visām valstīm strādāja grupās, lai apkopotu un prezentētu projekta mērķiem piemērotākās mācību metodes. Savā redzējumā par 21. gadsimta prasmju izkopšanu skolā dalījās arī Siguldas pilsētas vidusskolas ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs Imants Kukuļs.

Sekoja Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Ieviņa”, Valmieras “Zaļās skolas” un Rīgas Dabaszinību skolas apmeklējumi. Katrā no šīm izglītības iestādēm projekta dalībnieki varēja smelties daudz vērtīgu ideju darbam savās skolās vai PII.

Noslēguma pasākumā Latvijas Dabas muzejā tika izvērtētas iegūtās idejas, kā arī precizēti tālākie projekta uzdevumi. Veidojot savstarpējas sadarbības un atbalsta tīklu, līdz projekta noslēgumam 2020. gadā tiks apkopoti dalībvalstu skolotāju izstrādātie un izglītības iestādēs aprobētie mācību stundu plāni pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 2019. gada jūnijā skolotāji tiksies darbam projekta aktivitātēs Islandē, 2019. gada oktobrī –Slovēnijā, 2020. gada februārī –Igaunijā.

Zigrīda Zapāne,
Dricānu vidusskolas angļu valodas skolotāja
IMG-20190315-WA0005

IMG-20190315-WA0001IMG-20190315-WA0002 IMG-20190315-WA0003 IMG-20190315-WA0004

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0