Dzejas almanaha „Rēzekne-2012” atklāšana

Publicēts 17.09.2012

14.septembrī Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē notika atvēršanas svētki jau 15. ikgadējam dzejas almanaham „Rēzekne-2012”. Krājuma veidotāja, dzejniece Olga Afanasjeva pastāstīja, ka šogad almanahs veltīts mūsu dārgajai un brīnumainajai Latgalei ne vien tāpēc, ka šajā vasarā notika Trešais vispasaules latgaliešu saiets un 20. Latgales Māras gadadiena, bet vēl jo vairāk tāpēc, ka mēs, latgalieši, mīlam savu dzimteni un gribam tai veltīt sirsnīgus vārdus.

Literāri mākslinieciskais almanahs šoreiz apvienojis teju 60 latviešu, latgaliešu un krievu dzejdarus, no kuriem lielākā daļa almanaha autoru rindas papildina jau vairakkārt. Dzejnieki atzina, ka viņiem esot svarīgi rakstīt par dzimto Latgali, jo tādā veidā viņi varot nest novada vārdu pasaulē, izceļot labāko, kas mums ir – skaisto dabu, kuplās un dziedošās ģimenes, keramiku, atjaunotās pilsētas un ciematus. Dzejas almanahā publicētas arī Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas dzejnieku vārsmas.

Almanaha pastāvīgie atbalstītāji ir Rēzeknes novada dome, Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes Autobusu parks. Kā ierasts, almanahs nenonāks pārdošanā, bet to kā dāvanu saņems novada un pilsētas skolas, bibliotēkas, krājuma atbalstītāji un autori.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0