Gaigalavas pamatskolas skolēni pētīs Latvijas vēsturi

Publicēts 22.04.2014

2014. gada 1. aprīlī noslēdzās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkurss skolēniem „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”. Konkursam tika iesniegti 127 pieteikumi, no kuriem žūrija atbalstīja 52, viens no tiem bija Gaigalavas pamatskolas izstrādātais projekts. Projekta realizācijai tika piešķirti sertifikāti 400 eiro vērtībā, ko pasniedza svinīgajā noslēguma pasākumā Rīgā. Projekta mērķi ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanai veltīto ārpusklases pasākumu norisi skolās, attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados, kā arī sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā.

Projekta ietvaros jau maijā Gaigalavas pamatskolas 6. – 9. klašu skolēni apmeklēs Līgatnes papīrfabriku un iepazīsies ar papīrrūpniecības attīstību Latvijā padomju periodā un mūsdienās; bunkurā Līgatnes Rehabilitācijas centrā piedalīsies realitātes spēlē „Objekts X”, kā arī apskatīs Mores kara muzeja ekspozīcijas, kaujas tehniku, II Pasaules kara kauju vietas un vēsturisko mantojumu. Skolēni noklausīsies stāstījumu par kaujām II Pasaules kara laikā Līgatnes apkārtnē, padomju laika pastāvošās varas valstsvīru sagatavotību ekstrēmām situācijām (gadījumā, ja būtu noticis atomkarš), kā arī par papīrrūpniecības attīstību Latvijā dažādos laika periodos.

Izsakām pateicību visiem projektu konkursa organizatoriem un iniciatoriem par dāvāto iespēju apceļot mūsu dzimtenes ievērojamākās, vēsturiskiem notikumiem bagātās vietas.

Maruta Krustāne
Gaigalavas pamatskolas skolotāja,
projekta koordinatore

Foto no ekskursiju projektu noslēguma pasākumā Rīgā, viesnīcā „Radi un draugi” – Arturs Dzenis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0