Ieskandināta jaunā Lendžu pagasta estrāde

Publicēts: 01.06.2015

Atjaunots: 11.09.2020

Kultūra

30. maijā, atklājot vasaras sezonu, Rēzeknes novada Lendžos notika jaunizbūvētās estrādes iedziedāšanas un iedejošanas pasākums. Estrāde ir izbūvēta Eiropas Zivsaimniecības fonda projekta „Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā” ietvaros, par kopējo summu 169 455 EUR.

Lai sapnis par pagasta estrādi piepildītos, bija nepieciešami vairāki gadi. „Sākumā bijām pieticīgi. Domājām, ka mums pietiktu ar tādu nelielu vietu, kur rīkot vasaras pasākumus, piemēram, sanākt kopā Līgo svētkos un iekurt ugunskuru, bet pagasta pārvaldnieks teica – ja taisīsim, tad kārtīgu estrādi,” pastāstīja Lendžu pagasta Kultūras nama vadītāja Ligita Meļko. Īstajā laikā nāca iespēja piesaistīt finansējumu no Eiropas Zivsaimniecības fonda. „Dažu dienu laikā kopā ar arhitektu Ilmāru Romančuku sagatavojām projekta pieteikumu, kad tas tika apstiprināts, pie darba ķērās projektētājs Laimonis Šmits (SIA „Arhitekta L. Šmita darbnīca”), kurš mūsu izsapņoto vīziju uzlika uz papīra un pieskaņoja tehniskajiem risinājumiem. Būvniecības darbus veica SIA „Latgalija”,” tā laika notikumu gaitu atcerējās Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs Voldemārs Deksnis. „Izmaksas izrādījās lielākas nekā sākumā bija domāts, tāpēc vienā brīdī jau likās, ka projektu nepabeigsim. Tad runāju ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu, kurš iedrošināja neapstāties pusceļā, sakot, ja darbs ir iesākts, tad jāpabeidz.”

Celtniecības darbu laikā tika izbūvēta apjumta brīvdabas estrāde ar vairākām iekštelpām, kur māksliniekiem sagatavoties saviem uznācieniem. Estrādes plānojums un konstruktīvie elementi projektēti saskaņā ar akustikas konsultanta SIA „R&D Akustika” izstrādāto akustiskas analīzi un ieteikumiem. Estrādē ir projektētas trīs kora podestu rindas aptuveni 60 dziedātājiem, savukārt skatītāju rindās paredzētas sēdvietas vairāk nekā 200 cilvēkiem. Aptuveni 3000 kvadrātmetru lielā estrādes teritorija ir izgaismota un labiekārtota.

Pirms svinīgā atklāšanas pasākuma, svētību jaunajai estrādei deva Bērzgales, Stiglavas un Sarkaņu draudžu prāvests Andris Jonāns, novēlot, lai estrāde kalpo par vietu tradīciju saglabāšanai, kurā allaž pulcētos gan daudz dziedātāju un dejotāju, gan skatītāju. Apsveikuma vārdi pēc labi padarītā darba tika saņemti no Bērzgales un Nautrēnu pagastu pārvaldēm, kā arī no Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājas Ināras Pleikšnes: „Cik patīkami raudzīties, ka, ieguldot lielu darbu un uzņēmību, izdevies radīt skaistu, sakoptu vietu, kur skanēs dziesmas, būs dejas un iedzīvotāji varēs izpausties radoši. Droši varu teikt, ka šī ir acīm tīkamākā un modernākā estrāde ja ne visā Latgalē, tad Rēzeknes un apkārtnes novados noteikti. Lai daudz skaistu mirkļu šajā estrādē!”

Kā pirmie jaunatklātajā estrādē muzicēja paši mazākie Lendžu iedzīvotāji – bērnu popgrupa „Mazais medus”. Muzikālus sveicienus bija sagatavojuši arī Lendžu kultūras nama pašdarbības kolektīvi: sieviešu vokālie ansambļi „Rūžeņa” un „Omammas”, bērnu popgrupa „Medus”, kā arī Marija Adijāne ar akordeona spēli. No malu malām sabraukušos skatītājus priecēja arī viesi: meža darbinieku vīru koris „Silvicola” un vīru vokālais ansamblis „Ozoli” no Mežvidiem. Savukārt gods pirmajiem iedejot jauno estrādi bija jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīviem „Ūdzeņa” (Lendži), „Vīmyns” (Feimaņi) un „Kūzuls” (Vērēmi), kā arī netradicionālo deju grupai „Šiks” no Bērzgales.

Runājot par šovasar gaidāmajiem pasākumiem savā jaunajā „vasaras rezidencē”, Lendžu Kultūras nama vadītāja Ligita Meļko min ielīgošanu 21. jūnijā, jaunības svētkus, kā arī „Balticas” dalībnieku koncertu jūlija vidū. „Kad ir tik brīnišķīga estrāde, idejas jauniem pasākumiem dzimst pašas no sevis,” teic Ligita Meļko, apņemoties rīkot dažādus krāšņus koncertus, lai Lendžu estrādē izdziedātās melodijas izskanētu līdz pat Viraudas ezera otram krastam.

FOTOGALERIJA

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!