Iespējams saņemt Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai (II kārta)

Publicēts 28.05.2015

Rēzeknes novada teritorijā reģistrēto kultūras pieminekļu īpašnieki (valdītāji) aicināti iesniegt pieteikumus, lai saņemtu līdzfinansējumu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, līdz 10. jūnijam pulksten 12.00 elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, tostarp: vai objekts atbilst kultūras pieminekļa statusam un ir publiski pieejams, vai tiks veicināta kultūras pieminekļa autentiskuma saglabāšana, vai kultūras piemineklī notiek kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, vai ir izstrādāts kultūras pieminekļa saglabāšanas plāns, vai kultūras pieminekļa glābšanas darbi ir neatliekami un citiem kritērijiem.

Konkursa par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai pirmā kārta norisinājās šī gada februārī un martā. Kā pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, pirmajā kārtā tika atbalstīti pieci pieteikumi: „Līdzfinansējumu ērģeļu remontam saņems Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas draudze, zvanu torņu renovācija tiks veikta Maltas pagasta Rozentovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu baznīcā un Feimaņu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, savukārt Ozolaines pagasta Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu namam un Sakstagala pagasta Vītolu pamatskolai tiks piešķirts līdzfinansējums logu atjaunošanai un apkopei.” Tā kā kopumā Rēzeknes novadā ir ārkārtīgi daudz – 197 – valsts aizsargājami kultūras pieminekļi, tika nolemts rīkot konkursa otro kārtu, lai ar pašvaldības līdzfinansējumu varētu iesaistīties vēl vairāk kultūrvēsturisku objektu saglabāšanā un atjaunošanā.

Vairāk informācijas: Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, e-pasts: Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, tel.: 64607199.

Kārtība, kādā piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai, Pieteikuma anketa, Vērtēšanas tabula

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0