Izsludina vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam

Publicēts 07.04.2015

Lauku atbalsta dienests  izsludina vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” un Rīcības programmas 2014.-2020.gadam (RP) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” izsludinot publisko finansējumu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (stratēģijas) īstenošanai līdz 2019.gadam.

Vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 7.maija līdz 2015.gada 7.jūnijam.

LAP pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir 49 000 000 EUR , paredzot vismaz vienu projektu pieņemšanas kārtu gadā.

RP pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir 8 820 000 EUR .

Vietējai rīcības grupai, kurai ir apstiprināts projekta iesniegums stratēģijas sagatavošanai, saskaņā ar Noteikumu Nr.125 10.punktu papildus var piešķirt atbalstu līdz 10 000 EUR  LAP pasākuma “Sagatavošanās atbalsts” īstenošanai.

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → LEADER.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Informācijas avots: Latvijas Vēstnesis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0