Izsludināta pieteikšanās ES balvai par taisnīgas un ētiskas tirdzniecības pilsētu

Publicēts 22.12.2017

2018. gadā pirmo reizi kāda Eiropas Savienības pilsēta saņems balvu “ES taisnīgas un ētiskas tirdzniecības pilsēta”. Šī balva ir Eiropas Komisijas iniciatīva, ko, pildot apņemšanos, kas pausta 2015. gadā publicētajā Komisijas paziņojumā par tirdzniecības un ieguldījumu politiku “Tirdzniecība visiem”, sāka īstenot Tirdzniecības ģenerāldirektorāts.

Uz balvu var pretendēt ES pašvaldības ar vairāk nekā 20 000 iedzīvotājiem, kuras iesaistās taisnīgā un ētiskā tirdzniecībā ar trešajām valstīm, īstenojot izcilus un inovatīvus projektus, programmas, politiku vai praksi.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 13. aprīlis.

Papildu informācija pielikumā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0