Izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss

Publicēts 06.07.2015

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kas ir Eiropas Savienības fondu „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmu INTERREG EUROPE kontaktpunkts Latvijā, informē, ka 22.jūnijā ir izsludināts INTERREG EUROPE programmas 2014.-2020.gadam pirmais konkurss.

INTERREG EUROPE ir Eiropas teritoriālās sadarbības programma, kuras mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politiku un ar to saistīto programmu ieviešanu, sekmējot pieredzes un ideju apmaiņu, kā arī politikas apguvi programmas dalībnieku starpā.

Programmas finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas un to izveidotās iestādes, pašvaldības un to izveidotas iestādes, biedrības un nodibinājumi. Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu finansējumu.

Projektu pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2015.gada 31.jūlijam.

Projektu pieteikumu veidlapas pieejamas šeit.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Programmas projektiem pieejamais ERAF finansējums 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir 322 500 000 EUR.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0