Izsludināts jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektu konkurss

Publicēts 09.03.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jaunatnes nometņu un neformālo apmācību projektiem, kas tiks īstenoti laika posmā no 2018. gada 1. maija līdz 1. novembrim.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes lietderīgu brīvā laika pavadīšanu neformālās izglītības nometnēs vai daudzdienu neformālās apmācībās Rēzeknes novadā, kuru šī gada tēma būtu saistīta ar Latvijas valsts simtgadi.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos darbojošās nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, komercsabiedrības un cita veida organizācijas, kas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka kā 400,00 Eur un lielāka kā 1000,00 Eur.

Pagājušajā gadā no iesniegtajiem 24 projektiem tika atbalstīti 12.

Projekti tiek gaidīti Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē), 46. kabinetā līdz 29. martam plkst. 15.00 vai pa pastu līdz 28. martam (pasta zīmogs).

Sīkāka informācija KONKURSA NOLIKUMĀ

Jānis Šaudiņš,

Rēzeknes novada Jaunatnes lietu speciālists

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0