Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu projektiem Rēzeknes novada skolām vides aizsardzības jomā

Publicēts 08.02.2016
2015. gadā Tiskādu vidusskolā izveidotā dabas taka

Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu skolām vides aizsardzības jomā, kas vērsti uz izglītību un audzināšanu. Kopējais konkursam pieejamais finansējums no Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda līdzekļiem ir 25 000 EUR.

Konkursam viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu (pieteikuma veidlapa un atskaites forma pievienota pielikumā).

Maksimālais finansējums vienam projektam nedrīkst pārsniegt 2 000 EUR.

Visās atbalstāmajās aktivitātēs ir jābūt iesaistītiem skolēniem.

Projektu pieteikumi ar pavadvēstuli konkursam jāiesniedz līdz 2015. gada 1. martam, iesniedzot Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākajai vides speciālistei (tel. 646 07185, mob.29162083, e-pasts: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv ) 31. kabinetā.

Sīkāka informācija konkursa nolikumā.

Pieteikuma un atskaites forma.

Terēzija Kruste,
Rēzeknes novada pašvaldības
Vides aizsardzības vecākā speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0