Izsludināts otrais projektu konkurss

Publicēts 30.11.2017

Otrais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ir izsludināts 2017. gada 22. novembrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 22. februāris, plkst. 12:00 (Viļņas laiks, GMT+2). Līdz šim laikam projektu pieteikumiem jābūt iesniegtiem Apvienotajā tehniskajā sekretariātā (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius).

Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

 

Otrajā projektu pieteikumu konkursā ir sagaidāmi pieteikumi, kas atbilst šādiem tematiskajiem mērķiem:

1. Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību;

2. Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei;

3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana.

 

Vairāk informācijas par 2. projektu pieteikumu konkursu lasiet šeit.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0