Jaunā aktu zāle un skatuves runas konkurss Jaunstrūžānu pamatskolā

Publicēts 30.01.2020

Divi vienā! Tā varētu raksturot abus pasākumus, kas 23.janvārī notika Jaunstrūžānu pamatskolā – simboliska aktu zāles atklāšana pēc remonta un skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2020!”

Kā jau svētku brīdī pienākas, neizpalika skolas direktora Ivara Igauņa un Strūžānu pagasta pārvaldes vadītājas Diānas Saksones uzruna, lentas pārgriešana un uzcienāšana ar saldumiem. Tika teikts paldies pašu pagasta strādniekiem Aleksandram Morozovam un Valērijam Šarikovam, kas ar vislielāko atbildību un profesionalitāti veica remontdarbus. Aktu zāle izskatās nu pavisam eleganta – jauni griesti un apgaismojums, pārkrāsotas sienas, lamināta grīdas klājums, jauni logu un skatuves aizkari.

Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās skolēni gan mācību vajadzībām, gan izklaidei visu nepieciešamo informāciju lielāko tiesu meklē internetā. Liels prieks par tiem, kuri atrod laiku un patiku grāmatu lasīšanai, bet vēl lielāks prieks par to, ka izlasīto tekstu (dzejoli vai stāstu) skolēns prot mākslinieciski skaisti un izteiksmīgi norunāt klātesošajai publikai. Drosmīgākie Jaunstrūžānu pamatskolas audzēkņi piedalījās skolas rīkotajā skatuves runas konkursā „Zvirbulis 2020!”

Dalībnieki startēja divās vecuma grupās – 1. līdz 4.klase un 5. līdz 9.klase. Sākumskolas grupā bija pieteikušies četri dalībnieki, piedalījās trīs, jo viena meitene saslima. Vecākajā grupā bija pieci dalībnieki.

Mazākos un lielākos „zvirbulēnus” vērtēja skolotāju žūrija, kuras sastāvā darbojās vizuālās mākslas skolotāja Svetlana Patmalniece, mūzikas skolotāja Daiga Griestiņa un pirmsskolas skolotāja Elita Kupruka. Žūrija ņēma vērā, vai konkursa dalībnieks zina no galvas savu izvēlēto dzejoli, kāds ir viņa vizuālais tēls, cik izteiksmīgi prot norunāt, vai dzejolis atbilst dalībnieka vecumam.

Sākumskolas vecuma grupā pirmā vieta tika piešķirta Rinaldam Razgalim (1.klase), otrā vieta Karolīnai Marmiļovai (1.klase) un trešā vieta Rolandam Anufrijevam (2.klase). Piekto – devīto klašu grupā pirmā vieta Elgaram Razgalim (8.klase), otrā vieta Markusam Kapacim (5.klase), trešā vieta Andrim Martinovam (6.klase). Visi godalgoto vietu ieguvēji tika apbalvoti ar diplomiem. Pateicības par piedalīšanos un centību saņēma arī Renāte Anufrijeva (5.klase) un Uldis Džuļs (5.klase).

„Zvirbulis 2020” bija pirmais pasākums izremontētajā skolas aktu zālē. Jāvēl, lai tamlīdzīgu interesantu, radošu un iedvesmojošu pasākumu skolas draudzīgajai saimei ir daudz, daudz! Lai esam lepni par padarīto, lai protam novērtēt un cienīt ieguldīto darbu, lai sargājam gan materiālās, gan garīgās vērtības savā skolā !

Leokādija Razgale,

Strūžānu kultūras nama vadītāja, Leokādijas Razgales un Elitas Kuprukas foto

str7 str6 str5 str3 str2 All-focus

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0