Jaunais mācību gads – kaut nepabeigtā skolā, tomēr cerīgi!

Publicēts 02.09.2014
Foto: A.Rancāne

Nautrēnu vidusskolas vecā ēka skolēnus šogad sagaidīja jaunā, daudz košākā ietērpā. Lai gan pagaidām vecajā, 1938. gadā būvētajā korpusā vēl kādu mēnesi turpināsies remontdarbi – griestu pārsegumu nomaiņa, un mācību process noritēs citās telpās, arī 1. septembrī skolēni pulcējās pagasta kultūras hallē, tomēr kā atzina skolas direktore Anita Žogota, jauno mācību gadu Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskola sagaidīja ar lielām cerībām. 1. septembrī skolā mācības uzsāka 181 audzēknis, no tiem 15 aktīvi, enerģiski un rosīgi pirmklasnieki. Skola priecājas arī par 21 jaunieti, kuri izvēlējās turpināt mācības 10. klasē, pie tam, tie ir ne tikai Rēzeknes novada, bet arī Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada jaunieši. Lielākā klase patlaban ir 12. klase, nākampavasar Nautrēnu vidusskolu pabeigs 22 absolventi, savukārt mazākā ir 3. klase ar 8 skolēniem.

“Pagaidām mums vēl nejūt to demogrāfisko bedri, kas būs pēc diviem gadiem, tomēr jau tagad domājam, kā piesaistīt skolēnus, kā atrast to īpašo nišu, kas ir tikai Nautrēniem. Nautrēnu vidusskola jūtas stabila, jo labi komplektējas vidusskolas klases, tas ir arī tāpēc, ka mēs piedāvājam kaut ko tādu, kā nav citās vidusskolās,” – saka direktore. Nautrēnu vidusskolā licencētas 7 mācību programmas, no tām šogad darbojas sešas, trīs vidusskolā un trīs pamatskolā, tanī skaitā divas programmas bērniem ar speciālajām vajadzībām. Skolēniem tiek piedāvāts apgūt trešo svešvalodu – vācu valodu, 11. klases audzēkņi jau tradicionāli apgūst traktormācību. Patlaban Nautrēnu vidusskolā ir jauna licencēta programma — Valsts aizsardzības apmācība, kur bērni gūst gan nacionāli patriotisko audzināšanu, gan iemaņas valsts aizsardzībā. Skolā tiek domāts arī par to, lai jauniešus sagatavotu uzņēmējdarbības uzsākšanai – jau vairākus gadus bērni var iesaistīties Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekta komerczinību programmā “Esi līderis”, bet šogad skolā būs arī uzņēmējdarbības centrs, kur konsultants palīdzēs veidot mācību ražošanas uzņēmumus. Šogad atsāksies arī dalība starptautiskajā ERASMUS programmā. Par skolas augsto izglītības kvalitātes līmeni liecina arī tas, ka Nautrēnu vidusskola ir 12. labākā mazā skola Latvijā talantīgo bērnu skaita ziņā, nautrēniešiem ir daudz sasniegumu mācību olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos valsts mērogā. Skolā strādā vienīgā pedagoģe Rēzeknes novadā, kurai ir augstākā, 5. kvalifikācijas kategorija, Veronika Dundure, pieciem skolotājiem ir piešķirta 4. pakāpe, tas liecina par augstu skolotāju kvalifikācijas līmeni.

Uzsākot jauno mācību gadu, skolēnus sveica gan Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Šķesters, gaidīts ciemiņš allaž ir bijusī pārvaldes vadītāja, tagad 11. Saeimas deputāte Līvija Plavinska, kura novēlēja 12. klases audzēkņiem padomāt par savas nākamās profesijas izvēli, to saistot ar kādu no Latgales augstskolām. Nautrēniešus sirsnīgi sveica Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, nosaucot Nautrēnu vidusskolu par latgaliskās kultūras un valodas bastionu. Un tik tiešām – te jau daudzus gadus darbojas Latgales kultūrvēstures un latgaliešu valodas apguves metodiskais centrs skolotājas Veronikas Dundures vadībā. Skolēni ar sajūsmu uzņēma ziņu, ka ar Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu 2. klases audzēkņi reizi nedēļā brauks uz peldēšanas nodarbībām Rēzeknes 5. vidusskolas peldbaseinā, savukārt 12. klases audzēkņi apgūs autovadīšanu, kas viņiem dzīvē lieti noderēs. Novada pašvaldība atvēlējusi līdzekļus, lai mazturīgajām un daudzbērnu ģimenēm piešķirtu pabalstus skolēnu ēdināšanai. Šogad brīvpusdienas 1. līdz 3. klašu audzēkņiem tiks nodrošinātas par valsts līdzekļiem, savukārt ar pašvaldības atbalstu brīvpusdienas būs skolēniem līdz pat 5. klasei. Nautrēnu vidusskolā vidēji pusdienas maksā 57 eirocentus, šādu nelielu maksu izdevies nodrošināt, pateicoties tam, ka dārzeņi tiek iepirkti no vietējiem zemniekiem, skola piedalās arī programmās “Skolas piens ” un “Skolas auglis”. Nautrēnu vidusskolas skolēniem šoruden tiks nodrošināts jauns pagasta autobusa maršruts Dekteri – Zaļmuiža, lai bērni no attālākajām pagasta vietām varētu droši nokļūt skolā. Jau vairākus gadus sekmīgākie 9.-12. klašu audzēkņi 4 reizes gadā saņems SIA “Cirmas bekons” naudas balvas, šogad skolai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība arī ar jauniem sponsoriem — Rīgas Rotari kluba Dzintars nodaļu.

“Kurš no jums šodien gribēja iet uz skolu?” – uz Anitas Žogotas jautājumu pacēlās vesels roku mežs, it sevišķi aktīvi bija pirmklasnieki. Viņi saņēma ne tikai pirmo skolas dokumentu – skolēnu apliecību, bet arī dāvanas no Rēzeknes novada pašvaldības – mācību līdzekļus. Nautrēnu vidusskolas 1. klases audzinātājs Ivars Rjabovskis ar saviem audzēkņiem bija sagatavojuši arī īpašu dziesmu — par saulīti, lai visiem kopā būtu silti un draudzīgi.

Pirmais skolas zvans kā allaž skan aicinoši un jautājoši  – kāds tad būs šis jaunais mācību gads? Nedaudz statistikas. Rēzeknes novadā kopumā šogad 22 vispārizglītojošajās skolās (no tām 3 internātpamatskolās) mācības uzsāka 2600 skolēni, par 59 mazāk, nekā pērn. Iespējams, tāds skolēnu skaita kritums ir tāpēc, ka pagājušajā gadā bija daudz 9. klases absolventu – 349. Tomēr cerīgi ir tas, ka nedaudz pieaudzis gan pirmklasnieku skaits – šogad tas ir 221 (215), gan 10. klases audzēkņu kopskaits – 125 (118). Lielākā skola šogad ir apvienotā Maltas vidusskola – 477 audzēkņi abās plūsmās, Kaunatas vidusskola — 238 audzēkņi, Dricānu vidusskola — 192, Nautrēnu vidusskola — 181, Tiskādu vidusskola — 162. Mazākā novadā ir Rikavas pamatskola — 40 skolēni, Zarečnajas pamatskola — 44, Kalnezeru katoļu pamatskola — 45 audzēkņi.

“Mums šogad ir daudz īpašu izaicinājumu – tie ir nepabeigtie renovācijas darbi Dricānos, Nautrēnos, Maltā, Kaunatā, Vērēmu pamatskolā. Maltas vidusskolai vēl ir jauns izaicinājums – mācīties strādāt vienā saimē. Bet visu var panākt, ja ir skolas kolektīvā ir dabiska, draudzīga vide, nepiespiestas attiecības. Tad arī mācību darbs veicas,” – tā jauno mācību gadu raksturo Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska.

Anna Rancāne

Fotogalerija

Autores foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0