Jaunstrūžānu pamatskolas ēkai ir jauna “cepure”

Publicēts 16.12.2014
Jaunstrūžānu pamatskolai jauns jumts

Jaunstrūžānu pamatskola pirms Ziemassvētkiem saņēmusi skaistu dāvanu — jaunu “cepuri”, jo skolas ēku tagad rotā jauns jumts sarkanā krāsā. Vecais jumts bija nokalpojis 52 gadus, kopš skolas ēkas uzcelšanas 1962. gadā, pēdējos gados tas jau sāka stipri tecēt, tāpēc bija nepieciešams steidzīgi mainīt jumta segumu. Septembra beigās būvkompānija „Latgalija” uzsāka Jaunstrūžānu pamatskolas jumta vienkāršoto rekonstrukciju un tas novembra beigās jau tika pabeigts. Par godu Jaunstrūžānu pamatskolas jaunajam jumtam, 5. decembrī  skolā notika svinīgs pasākums.

Skolas direktors Ivars Igaunis svinīgā uzrunā teica pateicības vārdus un sniedza ziedus visiem, kuri deva savu ieguldījumu skolas atjaunošanā, tostarp Stružānu pagasta pārvaldniekam Vilim Tutinam un skolas padomes priekšsēdētājai Olgai Piļkai — par atbalstu un ieguldījumu skolas attīstībā. Ziedus saņēma arī skolas apkopējas par skolēnu pieskatīšanu skolas remonta laikā.

Pēc tam, kā jau katrā viesmīlīgā mājā, kurā svin svētkus, tā arī Jaunstrūžānu pamatskolā direktors aicināja visus nogaršot lielo svētku pīrāgu un citus sarūpētos gardumus.

Lai jaunais skolas jumts kalpo ilgus gadus un priecē ar savu skaistumu ciemata iedzīvotājus!

Jaunstrūžānu pamatskolas direktors I. Igaunis pateicas par atbalstu.IMG_6151Ziedi - arī skolas apkopējām.IMG_6182

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0