JDK “Jumalēni” 15 gadi raibu taureņu spārnos

Publicēts 02.05.2019

Taureņi piestāv pavasarim, jaunība – “Jumalēniem”. 15 gadu laikā jauniešu deju kolektīvs “Jumalēni” ir izdejojis dažādus deju rakstus gan uz Dricānu kultūras nama skatuves, gan uz daudzām citām skatuvēm, estrādēm, stadioniem u.c. Pa šiem gadiem “Jumalēnu” sastāvs ir ļoti mainījies – daudzi bijušie dejotāji ir devušies uz lielpilsētām studēt, strādāt, bet “Jumalēnu” kolektīvs un tā vadītāja Silvija Bokta vienmēr paliek, darbojas – tātad ir un būs! Tiešām var teikt, ka šie gadi ir aizritējuši kā raibu taureņu spārnos – piedzīvoti gan kāpumi, gan kritumi.

27. aprīlī Dricānu kultūras nama deju kolektīvs “Jumalēni” izdejoja savus 15 gadus jubilejas koncertā ‘’15 gadi raibu taureņu spārnos”. Kopā ar jubilāriem svētkus svinēja draugu kolektīvi no Nagļiem, Kaunatas, Strūžāniem, Nautrēniem, Dricānu vidusskolas JDK “ Naramūņi” kā arī pašmāju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jumalo”.

Koncerta laikā paši jubilāri dejoja 15 dejas, dalījās ar savām domām, emocijām un izjūtām par to, ko viņiem nozīmē ‘’Jumalēni”, kā aizrit viņu mēģinājumi un, protams, baudīja arī citu kolektīvu priekšnesumus. 15 dejas pēc kārtas – tas bija īsts izturības un varēšanas pierādījums! Slapjām pierēm, mugurām, taču smaidīgi un pārliecināti – tādi bija “Jumalēnu” jaunieši. Prieka un lepnuma asaras mirdzēja kolektīva vadītājas Silvijas Boktas acīs.

Patīkami bija skatītāju vidū redzēt kādreizējos “Jumalēnu” dejotājus, kā arī gandarījumu sagādāja Rēzeknes novada domes Pateicības raksts, Dricānu pagasta pārvaldes vadītājas Diānas Saksones un kultūras nama vadītājas Genovefas Jonānes apsveikuma un cildinājuma vārdi.

JDK ‘’Jumalēni” dejotāja Imalda Kazuševa

IMG_7822 IMG_7861 (2)

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0