Konkursā „Jauniešu darba prakses vasaras periodam” apstiprināti 15 projekti

Publicēts 08.05.2015

Noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības projektu konkurss „Jauniešu darba prakses vasaras periodam”. Kopumā tika iesniegts 31 jauniešu pieteikums, no tiem 15 projekti tika apstiprināti. Atbalstītie jaunieši veicinās lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un neformālās izglītības popularizēšanu dažādos Rēzeknes novada pagastos laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Šajā laika posmā tiks realizētas dažādas jauniešu idejas – vides aizsardzības pasākumi, sporta spēļu organizēšana, kultūras un latvisko tradīciju stiprināšana, kā arī pavārmākslas un pašaizsardzības prasmju attīstīšana.

Darba prakses veiks Rēzeknes novada jaunieši, kuri šogad beidz 9., 10. vai 11.klasi (1. un 2. kurss arodskolās). Rēzeknes novada pašvaldība jauniešu darba prakšu īstenošanai atvēlējusi vairāk nekā 7000 EUR, tāpēc par paveikto jaunieši saņems atalgojumu, kas dažiem no viņiem būs pirmā paša nopelnītā alga. Līdz ar to šis konkurss jauniešiem dod iespēju spert pirmos soļus patstāvīgajā pieaugušo dzīvē un iegūt svarīgas darba iemaņas, kas noderēs arī turpmāk.

Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0