Krāsainā Ballīte Sakstagalā

Publicēts 19.03.2015

14. martā Sakstagala Sabiedrisko aktivitāšu centrā notika jauniešu pasākums „Krāsainā Ballīte”, kurā piedalījās jaunieši no sešiem pagastiem – Ozolmuižas, Maltas, Rogovkas, Bērzgales Čornajas un paši Sakstagala jaunieši, kuri bija šī pasākuma iniciatori.

Tā kā pavasaris tuvojas ar lieliem soļiem, Sakstagala pagasta jaunieši vēlējās šo pasākumu organizēt krāsainās un jautrās noskaņās. Paši jaunieši bija aktīvi un jau iepriekš sagatavoja krāsainas dekorācijas zālei un foto stūrītim. Pasākuma sākumā katrs pagasts bija sagatavojis kādu priekšnesumu vai aktivitāti. Īpaši pacentušies bija paši organizatori – Sakstagala jaunieši –, kuri visus pārsteidza ar jautru spēli ar krāsaina klauna piedalīšanos. Pasākumā piedalījās arī uguns šova meistare Sanita Deksne, kura bija sagatavojusi pārsteigumu. Pasākuma laikā tika daudz dejots, dziedāta karaoke, spēlētas jautras spēles un iegūtas balvas. Pasākuma beigās trīs dalībnieki ieguva balvas un atzinības rakstus nominācijās „Jautrākais viesis”, „Hiperaktīvākais dejotājs” un „Skanīgākais dziedātājs”.

Pasākums vietējiem Sakstagala jauniešiem deva iespēju iepazīties ar citu pagastu jauniešiem, sadraudzēties, iemācīties organizēt pasākumu, būt atbildīgiem par aparatūru, iejusties dīdžeja lomā, izdomāt spēles, iejusties fotogrāfa lomā, kā arī jautri un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Lielu paldies jāsaka Ozolmuižas, Maltas, Rogovkas, Bērzgales un Čornajas jauniešiem un jauniešu darbiniekiem, kuri izrādīja interesi atbraukt ciemos un aktīvi piedalīties pasākumā! Kā arī paldies jāsaka Sakstagala pagasta pārvaldei par iespēju rīkot pasākumu pagasta zālē, iegādāties balvas un norīkot autobusu un šoferīti, kurš izvadāja jauniešus turp un atpakaļ.

Dace Deksne,
Sakstagala pagasta jaunatnes lietu speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0