Lāčplēša diena Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā

Publicēts 13.11.2018

Lāčplēša diena kopš 1920. gada 11. novembra ir kļuvusi par visu Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu. Skolēni kopā ar pedagogiem aktīvi piedalās patriotisma nedēļas rīkotajos pasākumos.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā ir skaista un laba tradīcija godināt Lāčplēša ordeņa kavalieri Jāzepu Kaļvu, kurš atdusas Pauru kapos. Arī šogad 9. klases skolēni kopā ar audzinātājiem devās uz Pauru kapiem. Tur ir uzstādīta piemiņas plāksne brīvības cīnītājam. Bērni aizdedzināja svecītes un lāpas, vēstures skolotāja Inta Deksne pastāstīja par senajiem 1919.gada novembra notikumiem, atcerējās Jāzepa Kaļvas likteņgaitas, varonīgās cīņas pie Rīgas, represijas un nāvi padomju okupācijas laikā, 1941. gadā, tālajā Kirovas apgabalā. Šogad pie mums piebiedrojās Kantinieku pagasta kultūras darbiniece Valda Tutina. Skolēni godināja varoņa piemiņu ar klusuma brīdi ,skandēja dzejas rindas un visiem Latvijas brīvības cīnītājiem veltīja dziesmu „Div dūjiņas gaisā skrēja”.

Atgriežoties skolā, svētku noskaņas turpinājumā notika patriotiskā stunda. Kopā ar vēstures skolotāju katrai klasei bija iespēja runāt par Latvijas vēstures notikumiem un piedalīties diskusijā par patriotismu mūsdienās. Nodarbības beigās katrs skolēns sev izgatavoja sarkanbaltsarkano lentīti, piespraužot to pie krūtīm, lai apliecinātu savu mīlestību un uzticību valstij.

“Piederības sajūta savai zemei, tautai, valstij sākas ar dzimto vietu, ar mājām, kur esam dzimuši, kur iepazīstam dzimtās puses dabas skaistumu, kur vērojam lauku ļaužu darba ikdienu. Iemīlot savas mājas, mēs mācāmies mīlēt visu Latviju”- ar šādam domām mēs gaidīsim valsts jubileju.

Ineta Strucinska,
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotāja

Autores foto

WP_20181109_014 WP_20181109_027 WP_20181109_032 WP_20181109_037

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0