Lendžos dzied Dieva godam

Publicēts 28.05.2019

Jau trešo gadu laikā pirms Vasarsvētkiem Rēzeknes novada Lendžu pagastā Garīgās mūzikas svētkos pulcējas kori, ansambļi, solisti, lai mūzikā slavētu Dievu. Šie svētki sasaucas ar Kultūras kanonā iekļauto tradicionālo dziedāšanu pie ceļmalas krustiem, godinot Dievmāti. Parasti svētki notiek skaistā vietā, Lendžu brīvdabas estrādē, taču šogad, lietus un aukstā vēja dēļ, dalībnieki pulcējās kultūras nama zālē, kas bija pārpildīta gan ar dziedātājiem, gan ar klausītājiem.

Svētki sākās ar himnisko katoļu lūgšanu “Marija svātuo, Latvejis Muote!”, ko, kājās stāvot, dziedāja visa zāle. Dziesmas mijās ar flautas un mežraga spēli, uz skatuves cits pēc cita nāk kori un ansambļi, kuri ir mērojuši tuvākus un tālākus ceļus:  Kokneses Kultūras nama sieviešu koris “Anima” un Kokneses mūzikas skolas bērnu koris (dir. Lelde Kamzole-Gagaine), Aizkraukles novada vidusskolas jauniešu koris “De Cantare” (dir. Eduards Grāvītis), Rēzeknes poļu kultūras biedrības koris “Jutrženka” (dir. Irēna Ivanova), Maltas kultūras nama sieviešu koris “Madariņa” kopā ar Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles kori “Adoramus” (dir. Kristīne Zeltiņa), Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas audzēknes Marta Paula Sejāne un Amanda Raudive, Kokneses bērnu mūzikas skolas jaunās flautistes, Krāslavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” (vad. Rita Andrejeva), Ingūna Lipska ar saviem draugiem no Jelgavas, Ozolniekiem un Ogres, un, protams, mājinieki, Lendžu kultūras nama sieviešu vokālie ansambļi “Rūžeņa” un “Omammas”. Pasākuma norisi vadīja tā organizatore un iedvesmotāja Irēna Ivanova.

Svētku moto bija “Tāva sāta”, un mūzika ar to cieši sasaucās. Mājas, šis jēdziens mūsdienu nemierīgajā un steidzīgajā pasaulē nereti ir transformējies, taču cilvēka dvēsele visu mūžu meklē sev mājas, cits tās atrod ceļā, cits jaunradē, bet jebkuram mājas ir vieta, kur, cilvēks jūtas mīlēts un gaidīts. Tēva mājas, tā ir saujiņa miera, kas visapkārt ir nemiers, mājas ir vieta, kur tava lūgšana aizlido debesīs un atgriežas atpakaļ ar Labo vēsti par to, ka mājas ir vieta, kur tu sadzirdi Dieva balsi.

Koncertu noslēdza kopkora dziedājums diriģenta Eduarda Grāvīša vadībā un Bērzgales un Sarkaņu draudzes prāvesta Andreja Jonāna teiktā lūgšana. Prāvests Jonāns pateicās par iepriekšējo gadu svētkos saņemtajiem ziedojumiem Sarkaņu Romas katoļu baznīcas iekštelpu remontam un aicināja visus 8. jūnijā, Vasarsvētku vigīlijā, uz svinīgu atjaunoto baznīcas iekštelpu iesvētīšanu.

Pēc koncerta dalībnieki pulcējās uz Lendžu pagasta pārvaldes sarūpēto cienastu – sātīgu cymusu un karstu tēju.

Lendžu Garīgās mūzikas svētku projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S “Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu.

Foto un teksts: Anna Rancāne

DSC_0007 DSC_0009 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0027 DSC_0038 DSC_0044 DSC_0053 DSC_0066 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0081 DSC_0114

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0