Lendžos notiks garīgās mūzikas koncerts “Tāva sāta”

Publicēts 16.05.2019

26. maijā plkst. 15.00 Lendžos notiks garīgās mūzikas koncerts “Tāva sāta” .

Jau par tradīciju Lendžos kļuvis garīgās mūzikas koncerts maija mēnesī. Maijs ir svētās Jaunavas Marijas mēnesis, laiks, kad Dievmātei tiek veltīti īpaši dievkalpojumi un lūgšanas. Mēs šo tradīciju turpinām garīgās mūzikas koncertā, šogad izvēloties tēmu, “Tāva sāta”. Mūsu lielākā vērtība ir kopība – visās tās izpausmēs. Kopīgs darbs, kad par to priecājas visi. Kopīgi svētki, kad blakus ir gan jauns, gan padzīvojis. Ģimenes kopība, kad blakus ir visu paaudžu pārstāvji, kad tradīcijas pārmanto mazmeitiņa no vecmāmiņas, kad darba tikumu ierāda savam mazdēlam vectētiņš. Kopība, kad blakus nāk tik dažādu profesiju pārstāvji, bet visi ir vienoti savā mīlestībā uz savu dzimto pagastu, novadu, valsti. Kopība nāk no ģimenes, no tēva mājām. Un tikai tā – no savas mājas piederības, sava pagasta, sava novada piederības, veidojas lepnums par savu valsti, savu Latviju. Caur dziesmām un mūziku pieskarsimies ģimenes un mājas lomai cilvēka dzīvē, ko tā sniedz un kā palīdz virzīties uz priekšu.

Ar dziesmām pasākumu kuplinās Kokneses Kultūras nama sieviešu koris “Anima”, Kokneses mūzikas skolas bērnu koris, Aizkraukles novada vidusskolas jauniešu koris “De Cantare”, Višķu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Koransa”, Rēzeknes poļu kultūras biedrības koris “Jutrženka”, Dricānu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Almus”, Maltas kultūras nama sieviešu koris “Madariņa”, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas skolas audzēkņi, Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles koris“ Adoramus”, Krāslavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne”, Ingūna Lipska, Irēna Zaķīte, Guntra Minkevica, Dzintra Delpere, Jānis Kupčs, Lendžu kultūras nama sieviešu vokālie ansambļi “Rūžeņa” un “Omammas”, JDK “Ūdzeņa”.

Šis projekts tiek realizēts ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S “Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu.

Lendžu kultūras nama vadītāja

Ligita Meļko

logo kkf

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0