Nikodema Rancāna balvai pieteikti 28 izcili Latgales pedagogi

Publicēts 07.09.2015

28 pedagogi no dažādām Latgales izglītības iestādēm ir pieteikti Romas katoļu garīdznieka un pedagoga Nikodema Rancāna balvai par nozīmīgo veikumu pedagoģiskajā darbībā.  Pieteikumu ģeogrāfija ir visai plaša – Dagda, Ludza, Baltinava, Daugavpils pilsēta, Rēzeknes pilsēta un novads, Līvāni, Vārkava, Viļānu, Balvu un Riebiņu novads. Balvas pasniegšanas ceremonija paredzēta 13. septembrī, 14.00 Rēzeknes Augstskolā. Ceremonija sāksies ar svinīgo brīdi pie Nikodema Rancāna pieminekļa un turpināsies augstskolas zālē.

Konkursa „Nikodema Rancāna balva Latgales izcilākajiem pedagogiem” mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, godinot izcilu veikumu pedagoģiskajā darbībā, latviskās un latgaliskās kultūras tradīciju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē.

Balvu piešķirs četrās nominācijās:

  • par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novadmācības ieviešanā un iedzīvināšanā skolas/augstākās izglītības iestādes mācību/ studiju vidē;
  • par inovācijām izglītības procesā (jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, moderno tehnoloģiju pielietojums mācību un audzināšanas darbā, metodisku darbu izstrādnes, publikācijas, pieredzes popularizēšana, darbs ar vecākiem u. c.);
  • par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai;
  • par veiksmīgāko pedagoga debiju (iniciatīva, spēja aizraut, ieinteresēt, motivēt skolēnus, inovācijas u. c.) (pedagogi, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus).

Šā gada 13. septembrī aprit 145 gadi, kopš Rēzeknes novada Zaļmuižas (tagad – Nautrēnu ) pagastā dzimis izcilais Romas katoļu garīdznieks un pedagogs, Latgales pirmās atmodas darbinieks monsinjors Nikodems Rancāns (1870–1933). Lai godinātu viņa iespaidīgo devumu Latgales kultūrā un izglītībā, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība ierosina iedibināt Nikodema Rancāna balvu Latgales izcilākajiem pedagogiem. Šī balva tiktu piešķirta reizi gadā, 13. septembrī, vispārējās un pamatizglītības izglītības iestāžu skolotājiem, kā arī augstāko un vidējo profesionālo mācību iestāžu mācībspēkiem par ievērojamu ieguldījumu mācību darbā, latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē.

Balvas pretendentus izvērtē žūrija, kuras sastāvā tiks aicināti Izglītības un zinātnes ministrijas, Latgales novadu pašvaldību pārstāvji, izglītības un kultūras darbinieki. Šogad pedagogu devumu vērtēs Izglītības un zinātnes ministres komunikāciju padomniece Ilze Salna, Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne, Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Micķeviča, Līvija Plavinska, Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja, Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Augstskolas rektors, Lilija Žukovska, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītāja un Aglonas internātvidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Anita Vaivode. Attiecīgās pašvaldības ir pārstāvētas žūrijā tāpēc, ka tās ir atbalstījušas konkursa norisi.

Konkursu organizē Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latgales novadu pašvaldībām un Rēzeknes Augstskolu.

ilyugums-skolam

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0