LIFE projektu konkurss 2018. gadam

Publicēts 03.05.2018
18.aprīlī Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikšanos LIFE programmas projektu konkursam, kurā aicina juridiskas personas (organizācijas), kas reģistrētas Eiropas Savienībā iesniegt projekta pieteikumus LIFE programmas finansējumam. Šis aicinājums attiecas gan uz LIFE Vide, gan LIFE Klimats apakšprogrammām.

Šī gada LIFE konkursa kopējais budžets ir 397 miljoni eiro, no kuriem 317 miljoni eiro paredzēti Vides apakšprogrammai un 80 miljoni eiro Klimata pasākumu apakšprogrammai.  Atbalsta intensitāte no LIFE programmas – līdz 75% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Lai viennkāršotu pieteikšanos, LIFE Vides apakšprogrammā šogad ieviesta divpakāpju pieteikšanās sistēma – līdz jūnija vidum iesniedzama 10 lapas gara projekta koncepcija, kurā aprakstīta vides problēma, projekta mērķi, būtiskākās aktivitātes un rezultāti, un labāko koncepciju autori tiks aicināti iesniegt pilno projektu pieteikumu līdz 2019.gada janvāra beigām.
LIFE Klimata apakšprogrammā tiek saglabāta iepriekšējos gados praktizētā pieteikšanās ar pilnu projekta iesniegumu.
Projektu un koncepciju pieteikšana notiek elektroniski, izmantojot sistēmu eProposal (https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ ). Projektu un koncepciju pieteikšanas termiņi EK:

Prioritārā joma

Koncepciju iesniegšanas termiņš

Pilnā pietiekuma iesniegšnas termiņš

KLIMATS

Koncepcija nav jāsniedz

12.septembris

VIDE UN RESURSEFEKTIVITĀTE

12.jūnijs

Janvāris, 2019

DABA UN BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

14.jūnijs

Janvāris, 2019

VIDES PĀRVALDĪBA UN INFORMĀCIJA

14.jūnijs

Janvāris, 2019

Papildus LIFE uzsaukumam, izsludināta iespēja pieteikties arī nacionālā finansējuma saņemšanai LIFE projektiem, dodot iespēju saņemt līdzfinansējumu un būtiski samazināt projekta īstenotāja nepieciešamo ieguldījumu.

No valsts budžeta ir apstiprināts kopējais pieejamais līdzfinansējums LIFE projektiem 2018. – 2020. gadā – 9 miljoni EUR, no kuriem 5,9 miljoni EUR pieejami Vides apakšprogrammas projektiem un 3,9 miljoni EUR  – Klimata pasākumu apakšprogrammas projektiem. Nacionālā finansējuma konkurss ir būtisks instruments Latvijas iesniedzējiem, ļaujot samazināt pašu ieguldījumu projektos un sniedzot iespēju īstenot LIFE projektus plašākam iesniedzēju lokam, jo papildus LIFE EK finansējumam iespējams iegūt valsts atbalstu līdz 30% no projekta izmaksām.

LIFE projektu nacionālajam finansējumam var pieteikties Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona līdz šī gada 20.jūnijam.

Projekta iesniegums nacionālajam finansējumam, noformēts atbilstoši apstiprinātajam Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā finansējuma konkursa nolikumam, jāiesniedz LVAFA, Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai noteiktajā termiņā, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu e-parakstu.

Vairāk informācijas vietnē www.lifeprogramma.lv sadaļā – “Projektu pieteicējiem” vai vēršoties pie LIFE Atbalsta vienības speciālistiem - https://lifeprogramma.lv/lv/kontakti

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0