Lūznavas muižas kadriļu dejotājiem – deju meistarklases un jūgendstila tērpu kolekcija

Publicēts 29.11.2019

Šī gada rudenī otro pastāvēšanas gadadienu svin Lūznavas muižas Kadriļu deju grupa, attīstot kadriļu dejošanas prasmi un popularizējot šo deju veidu un stilu pasākumos gan tepat Rēzeknes novadā, gan arī ārpus Latvijas. Oktobrī noslēdzies deju grupas kadriļu meistarklašu projekts, kā arī sācies darbs pie jaunu koncerttērpu izgatavošanas.

Kopš 2016. gada pavasara Lūznavas muižā tiek rīkotas kadriļu balles, kuras kļuvušas par pastāvīgu muižas kultūras notikumu gada sastāvdaļu, pulcējot dejotājus un interesentus no Latgales, citām Latvijas vietām un arī viesus no ārvalstīm. Domājot par kadriļu deju attīstību, radās ideja, vēlme un arī iespējas savu kadriļu dejotāju grupu nodibināt turpat Lūznavas muižā, lai ne tikai iepazītu, popularizētu šo deju veidu, bet arī dažādotu Lūznavas muižas norises un piedāvājumu. Nu jau kopš pirmās tikšanās 2017. gada oktobrī pagājuši divi gadi un Lūznavas muižas Kadriļu deju grupas darbībā iesaistījušies nu jau 17 dejotāji no Rēzeknes un Rēzeknes novada, katru nedēļu tiekoties mēģinājumos deju skolotājas un horeogrāfes Ingas Žirgules vadībā. Šo divu gadu laikā dejotāji piedalījušies ne tikai pasākumos Lūznavas muižā, bet arī dažādos Rēzeknes novada notikumos, kā arī viesojušies Lietuvā un Norvēģijā.

Lai veicinātu kadriļu dejotāju meistarību un zināšanas par 20. gadsimta sākuma dejām, šogad ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tika īstenots projekts “Tradicionālās dejas meistarklases Lūznavā”, kurā maija vidū (10. un 11. maijā) un oktobra beigās (25. un 26. oktobrī) notika deju meistarklases tradicionālās dejas speciālistes, deju skolotājas un horeogrāfes Daces Circenes vadībā, strādājot gan pie esošā repertuāra, gan apgūstot jaunu. Meistarklasēs līdzās Lūznavas muižas kadriļu dejotājiem piedalījās arī topošie deju skolotāji un folkloras draugu kopas “Vīteri” dalībnieki. Deju meistarklasēs tika strādāts pie tradicionālo deju pamatsoļu tehnikas uzlabošanas, apgūtas Lūznavas kadriļu dejotājiem jaunas daudzpāru dejas (Aleluja, Rikavas kadriļa), gan cītīgi slīpētas jau zināmās kadriļas (Bērzgales kadriļa, Balabaska), kā arī iemācīti vairāki danči. Meistarklašu darbošanās rezultātu Lūznavas muižas dejotāju izpildījumā varēja redzēt arī Leģendu nakts kadriļu ballē oktobra beigās un Lūznavas pagasta Valsts svētku koncertā 18. novembrī.

Līdz ar divu gadu jubileju uzsākta arī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam atbalstītā projekta “Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai” īstenošana. Projektā līdz 2020. gada martam taps astoņi vīriešu un astoņi sieviešu jūgendstila tērpi, kurus pēc tērpu mākslinieces Ināras Apeles skicēm gatavos tautas tērpu centrs “Senā klēts”. Līdz šim Lūznavas muižas kadriļu dejotāji tērpus sarūpēja gan paši, gan sieviešu tērpu kolekcija papildināta ar modes zīmola “Mayra” lietošanā iedotajiem tērpiem, taču uzsāktā projekta īstenošana ļaus iegūt saskaņotāku un precīzāku grupas tēlu atbilstoši jūgendstila periodam.

Šajā gadā Lūznavas muižas Kadriļu deju grupa ne vien aktīvi piedalījusies lielākos un mazākos pasākumos, bet arī, īstenojot ieceri par muižas pakalpojumu dažādošanu, gan pieaugušo, gan skolēnu grupām vadījusi kadriļu meistarklases Lūznavas muižā. Kadriļu meistarklasēm, kuru dalībnieki gan izzina kadriļas, gan pamēģina dejošanu paši vēl arvien var pieteikties gribētāju grupas. Pateicoties aktīvajam darbam, sasniegts mērķis arī par jauna mūzikas instrumenta – hromkas tipa ermoņikas (garmanes) – iegādi kadriļu grupas muzikantam Pīteram Daugulim.

Lūznavas muižas Kadriļu deju grupas dalībniekus vienu vēlme dejot, izzināt tradicionālo deju un iemācīties ko jaunu. Uz mēģinājumiem dejotāji pulcējas pirmdienu vakaros Rēzeknes novada pašvaldības zālē un dejotāju pulkam aicina pievienoties arī citus dejot gribētājus (iepriekšējai dejošanas pieredzei nav nozīmes, gaidīti gan kungi, gan dāmas, gan pa vienam, gan pāros). Plašāku informāciju par iesaistīšanās iespējām var iegūt, zvanot deju grupas vadītājai Ingai Žirgulei (29473700).

Plašāka informācija:

Inga Žirgule
Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja
29390701, 29473700
inga.zirgule@rezeknesnovads.lv

http://luznavasmuiza.lv

http://facebook.com/luznavasmuiza

Muzikants Pīters Daugulis Muižas kadriļu dejotāji Leģendu nakts kadriļu ballē Lūznavas muižas Kadriļu deju grupa Lietuvā 2019. gada maijā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0