Mācību gada sākums Dricānu vidusskolā

Publicēts 12.09.2014

Mācību gada sākums Dricānu vidusskolā sākās ar projektu nedēļu. Tās mērķis bija pēc vasaras palīdzēt labāk adaptēties skolā, pielāgoties jaunajiem mācību apstākļiem, paplašināt un pilnveidot saskarsmes iemaņas (prasmes klausīties, iejusties otrā, prasme izpaust savas vajadzības, prasmes sadarboties), izjust kopību, piederību Dricānu vidusskolai, justies vajadzīgam.

Nedēļas laikā katra klase strādāja audzinātāja vadībā. Audzinātāji savā darba plānā bija izvēlējušies gan konkursu un diskusiju dienu, gan pārgājiena dienu, gan labo darbu dienu, taču visaizraujošākā likās pēdējā – sporta diena, kurā skolēni sacentās volejbola spēlē, tautasbumbā, kā arī dažādu stafešu veidos. Gan lielie, gan mazie skolēni ar patiesu prieku un aizrautību izpildīja visas disciplīnas, sacenšoties savā starpā un atbalstot savas komandas. Noslēgumā tika noskaidroti arī uzvarētāji, taču, kā atzina komandas, galvenais bijis piedalīties un sajust sacensību garu, kopīgi darbojoties, pierādot savus spēkus un varēšanu.

Projektu nedēļa noslēdzās ar EKOzupas vārīšanu un degustēšanu. Zupas vārīšanā uz dzīvas uguns un zem klajas debess piedalījās visas Dricānu vidusskolas klases. Katram klases kolektīvam bija uzticēts pienākums atnest pavāres (skolotājas Ināras Orlovas) iedalītos produktus. Zupas vārīšanā palīgā nāca vecāki un arī skolas bērni. Zupa iznāca ļoti garšīga, jo 50 litri „pazuda” nemanot!

Iveta Dembovska
Dricānu v.-sk. direktores vietniece audz. jomā

Sandra Saulīte
Dricānu vidusskolas EKOkoordinatore

 

IMG_7577Sporta sacensības DricānosIMG_7614IMG_7610Top eko zupaIMG_7629IMG_7678IMG_7658IMG_7679

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0