Maltas Bērnu un jauniešu centrā (BJC) noslēdzies neformālo apmācību cikls jauniešiem vides izglītībā „Zaļais sienāzis”

Publicēts 10.09.2015

Augusta nogalē Maltas Bērnu un jauniešu centrs (BJC) organizēja jauniešiem neformālo apmācību ciklu vides izglītībā „Zaļais sienāzis”, lai rosinātu rīkoties videi draudzīgi, saudzējot Latgales novada dabas resursus un apkārtējo vidi. Tā bija piedzīvojumiem, emocijām un informatīvi bagāta nedēļa. Apmācībās iesaistījās Maltas un Silmalas pagasta jaunieši, kā arī viens jaunietis no Rīgas, kopumā piedalījās 16 aktīvi jaunieši.

Pirmajā dienā notika pasākumi, kas saistīti ar grupas dalībnieku iepazīšanos savā starpā, grupas saliedēšanas radošām aktivitātēm, jauniešu viedokļu apzināšanu par viņu lomu sakoptas vides veidošanā.

Otrajā dienā jaunieši devās uz Dabas parku „Dvietes paliene”, kurā ieguva informāciju par Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām, par dabas parka apsaimniekošanu. Ekskursijas vadītājas pavadībā apskatīja aplokus ar savvaļas zirgiem un „Highlander” šķirnes liellopiem. Informācijas centrā jaunieši darbojās „Vides klasē”, kur uzzināja daudz interesanta par bebru dzīvi. Pēcpusdiena tika veltīta grupas saliedēšanas uzdevumiem un aktivitātēm.

Trešās apmācību dienas tēma bija „Domā zaļi, dzīvo zaļi”. Rīta pusē notika izglītojoši informatīva nodarbība par vides problēmām. SIA „ALAAS” pārstāve Edīte Čepule pastāstīja par atkritumu šķirošanu un tika izspēlēta atraktīva erudīcijas spēle. Dienas otrajā pusē jaunieši devās apskatīt Kroma kalnu un uzzināt daudz jauna par tā vēsturi. Dienas noslēguma aktivitātes norisinājās Pušā pie gleznaina ezera, jauki iekoptā atpūtas vietā „Ponivillā”. Šeit turpinājās komandas saliedēšanas uzdevumi un daudz citu radošu aktivitāšu. Jaunieši veidoja video, teatrālus uzvedumus un lietus aizgaiņāšanas rituāldejas.

Ceturtās dienas rīts iesākās Mākoņkalna pagastā Lipuškos. Dabas izglītības centrā „Rāzna” jaunieši piedalījās dabas izziņas nodarbībās par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, basām kājām izstaigāja „Sajūtu taku”, kas izveidota centra tuvumā, un tad devās uz Mākoņkalnu un jauno Brīvā laika pavadīšanas centru „Strops”. Paldies centra vadītājai Santai par viesmīlīgo uzņemšanu un jautri pavadīto brīvo laiku. Atvēsinot kājas Rāznas vēsajos ūdeņos, tālāk ceļš veda uz elektrisko ģitāru gatavošanas darbnīcu. Ciemojoties pie Jāņa Kuzminska Kaunatas pagasta Dubuļos, ģitāru tapšanas neparastais ceļš un „dzīvā” pašdarināto ģitāru skaņa ieinteresēja un apbūra visus – gan jauniešus, gan pieaugušos. Šeit laiks paskrēja nemanot! Dienas noslēguma aktivitātes ar izvērtēšanu par sajūtām un iegūto noritēja Lielā Liepu kalna pakājē.

Apmācību piektā, noslēguma diena bija izaicinājumu un piedzīvojumu pilna. Jaunieši devās Jēkabpils pilsētas ielās, lai pārvarētu katrs savu izaicinājumu. Stundas laikā viņiem bija jāveic dažādi grupas uzdevumi Jēkabpils pilsētas vides un sevis iepazīšanā. Ar izaicinājumiem apmācību dalībnieki lieliski un laikā tika galā. Pēc paveiktā jaunieši devās uz tūrisma pakalpojumu centru „Latvju spīķeris”, kas atrodas blakus maiznīcai „Liepkalni” un izdzīvoja katrs savu pirmo braucienu pa Daugavu ar varenu, teiksmām un varoņstāstiem apvītu liellaivu „Lāčplēsis”. Ceļojums veda gar Oliņkalnu, Sēlpils pilskalnu un pa Daugavas daudzajiem līcīšiem. Brauciena laikā jaunieši uzzināja ne tikai par vikingu laivas izcelšanās vēsturi, bet arī citiem apskates objektiem Pļaviņu novadā, piemēram, kāda izskatījās Daugava, pirms tika uzbūvēts Pļaviņu HES.

Apmācību noslēgumā jaunieši vienprātīgi piekrita, ka apmācības bija lietderīgas un interesantas, ka katra diena bija bagāta ar dažādām aktivitātēm un emocijām, kas jauniešos radīja prieku, jaunas zināšanas un atklāsmes, pārsteigumus, interesi, sajūsmu, uzdrīkstēšanos, sevis un citu iepazīšanu no cita skatupunkta.

Paldies par ieguldīto darbu apmācību organizēšanā un vadīšanā Imantam Tučam un Vitālijam Rimšam, kā arī visiem atbalstītājiem: Rēzeknes novada pašvaldībai un Maltas pagasta pārvaldei.

 

Inta Bule,
Maltas Bērnu un jauniešu centra metodiķe, neformālo apmācību „Zaļais sienāzis” konsultante.

IMG_1032 20150826_104222 20150826_141354 20150826_141430 IMG_0501 IMG_0729 IMG_0795 IMG_0830 IMG_1026

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0