Māmiņas diena Audriņu pamatskolā

Publicēts 12.05.2015

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es mīlu tevi kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu.
/Rainis/

Ar siltu pavasara saulīti, ar skaļām putnu balsīm, ar pirmajiem ziediem ir pienākusi Māmiņas diena. 11. maijā sveicām un sacījām paldies māmiņām par visu: par asarām, ko ikdienas steigā neesam pamanījuši, par bēdām, kuras māmiņas prot neizrādīt, par gaišiem smaidiem, kuri tiek apkārt izstaroti! Māmiņa ir kā zvaigzne, kā gaismiņa bērna sirdī, kas spīd un uzvar apkārtējo tumsu. Labi, silti vārdi ir jāprot pasacīt vienmēr, taču Mātes diena ir vēl viena iespēja katram pateikties savai mammai, vecmāmiņai par gādību un nesavtīgām rūpēm kopš pirmā dzīves mirkļa līdz pilnbriedam.

Dāvana māmiņām svētkos – Audriņu pamatskolas skolēnu labie vārdi un gaišās domas. Svētku koncertā bērni sveica māmiņas gan ar dziesmām, kuras iemācīja mūzikas skolotāja Nadežda Osipova, gan ar dejām – deju pulciņu vadītāji Sandra Jeršova un Edgars Jukna. Teātra pulciņa vadītāja Tatjana Leonova un sākumskolas klašu audzinātājas Alīna Krasovska, Tatjana Vabale, Oksana Brokāne un Jelena Pimahova palīdzēja sagatavot ludziņas, savukārt dzejoļi skanēja latviešu valodas un literatūras skolotājas Sandras Jeršovas vadībā.

Liels paldies par atsaucību pedagogiem un bērniem!

Sandra Jeršova
Pasākuma organizatore

IMG_3918 IMG_3919 IMG_3942 IMG_3954 IMG_3905

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0