Mārītes Bikovskas dzejas pēcpusdiena Strūžānu bibliotēkā

Publicēts 29.10.2019

„Kad rudens vēji lapas aizrauj…” Ar tādām, silti rudenīgām, dzejas vārsmām savus klausītājus Strūžānu pagasta bibliotēkā 25.oktobra pēcpusdienā uzrunāja daudzo dzejoļu un dzīves atziņu autore Mārīte Bikovska. Viņa sevi nesauc par dzejnieci, jo uzskata, ka dzejnieka Vārdam ir daudz augstāka latiņa, kuru viņa vēl nav sasniegusi .”Drīzāk esmu dzejdare”, teic Mārīte, „un viss, kas sarīmējas dzejoļos, ir kāda mirkļa, kādu sajūtu, gan labu, gan sliktu ,kāda brīnumaina dabas skata, savstarpējo attiecību atspulgs manā dvēselē, kas uzlikts uz baltas papīra lapas”.

Pusotru stundu Mārīte Bikovska aizraujoši un emocionāli lasīja klātesošajiem savus dzejoļus. Tie visi bija aizkustinoši, katrs ar savu dziļu domu un nozīmi. To, ka klausītāju sirdīs aizķērās Mārītes sirsnīgie vārdi, liecināja gan ideālais klusums apkārt, gan dzidra asara uz klausītāja vaiga. Mārīte apgalvo, ka visam pamatā, gan darbam, gan attiecībām, gan ikdienā notiekošajām lietām, ir mīlestība. Tā var būt ļoti dažāda – savu tuvinieku, ģimenes mīlestība, dabas un darbošanās, bērnu un dzimtās zemes mīlestība. Tāpat dzejdare teic, ka ikvienam no mums savā dzīvē vajadzētu balstīties uz trim lietām – neskaud, neaprunā, strādā.

Mārīte Bikovska raksta gan latgaliski, gan latviski. Tagad vairāk latviski, jo ir nonākusi pie atziņas, ka, ievietojot uzrakstīto materiālu sociālajos tīklos latgaliski, izlasīšanas varbūtība ir krietni zemāka, nekā, ja tas pats dzejolītis , piemēram, Facebook lapā , būs latviešu valodā.

Pasākums nebija tikai monotona dzejas lasīšana. Ik pa brīdim Mārīte kopā ar klausītājiem uzrāva pa kādai dziesmai, un tā tīri jestri nodungojām Zīdi, zīdi rudzu vōrpa, Bēdu, manu lielu bēdu, Kur tu teci, gailīt manu, Pi dīveņa gari goldi…

Mārīte iepazīstināja arī ar sevi. Viņa ir strūžāniete ar dziļām saknēm. Mārītes vecāki, Matilde un Aleksandrs Vabaļi, visu mūžu veltījuši skolotāja darbam Jaunstrūžānu pamatskolā. Mārīte ir beigusi gan Rēzeknes mūzikas skolu, gan izstudējusi pirmsskolas pedagoģiju. Daudzus gadus nostrādājusi Strūžānu pirmsskolas izglītības iestādē par audzinātāju un mūzikas skolotāju, tad dzīves ceļš aizvedis uz Rēzekni, bet tagad gan darba , gan radošās gaitas ir cieši saistītas ar Rīgu un Ogri, pacietīgi turpinot ieguldīt zināšanas un prasmes pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā. Mārīte smej, ka nākošajā gadā svinēs dubultsvētkus – dzīves sešdesmit un darba četrdesmit gadu jubilejas.

Tikšanās ar Mārīti Bikovsku tiešām izvērtās sirsnīgā un emocionāli piepildītā mirklī, kas deva klātesošajiem daudz pozitīvisma un kolosālu enerģijas lādiņu. Klausītāji pateicās Mārītei, dāvinot gan izturīgos rudens miķelīšus, gan rakstainu cimdus un siltas zeķes, bet visvairāk sirdssiltumu. Mārīte novēlēja visiem stipru veselību, izturību, prasmi priecāties par vienkāršām lietām un saskatīt skaisto vienkāršībā, un pats galvenais – dzīvot tā – MĪLESTĪBĀ NO SIRDS UZ SIRDI!

Leokādija Razgale, Strūžānu kultūras nama vadītāja

Autores foto

bik3 bik2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0