Miķeļdiena Sakstagalā

Publicēts 09.10.2014

Miķeļdiena ir rudens saulgriežu laiks, kad saule pagriežas uz ziemas pusi – diena un nakts ir vienādā garumā. Skolēniem šis laiks ir kā iesildīšanās nopietnam darbam, bet dabā viss pamazām dodas atpūtā. Ir padarīti visi rudens darbi, raža novākta, atliek vien uzart zemi. Šis darbs jāpaveic līdz Mārtiņiem. Un tad gan zemīte var atpūsties, uzkrāt spēkus nākamajam pavasarim.

Miķeļi ir bagāti svētki, jo notiek dabas veltēm visbagātākajā gadalaikā, tie ir arī ražas svētki. Latviešu folklorā Miķeļdienai veltītas daudzas tautasdziesmas un ticējumi.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā Miķeļdienā īpaša loma tika atvēlēta ābolam, un ar šo augli bija saistīti visi pasākumi. Tika izveidota izstāde, kurā vienkopus gozējās vairāku šķirņu, krāsu un izmēru āboli. Skolēni dažādās tehnikās zīmēja tos, kā arī minēja mīklas. Ļoti interesanta izvērtās cepuru parāde, kurā bērni no dažādiem dabas materiāliem bija izgatavojuši savdabīgas un neatkārtojamas galvassegas. Materiāli bija visdažādākie: salmi, āboli, koku lapas, niedres. Pasākuma beigās visi kopā noskatījās multiplikācijas filmiņu „Ābolu maiss”.

Protams, visām skolēnu aktivitātēm sekoja vērīgas acis, priecājās un vērtēja bērnu izdomu, ieguldīto darbu. Tika apkopoti rezultāti un noteikti aktīvākie, atraktīvākie un izdomas bagātie skolēni, kurus apbalvoja ar īpašiem, šai dienai veltītiem diplomiem- ar ābolu diplomiem.

Miķeļi ir aizgājuši, gaidīsim Mārtiņdienu!

Direktores vietniece audzināšanas jomā Evita Kubecka

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0