„Mōku dzīdōt, mōku doncōt, mōku dorbu padarēt!”

Publicēts 08.04.2015

Nautrēnu pagasta Rogovkas ciemā 10. aprīlī notiks Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate „Mōku dzīduot, mōku doncōt, mōku dorbu padarēt”.  Pasākuma organizatori ir Anna Garanča, Nautrēnu vidusskolas folkloras kopas „Rogovka” vadītāja, Rasma Igaune, Ziemeļlatgales novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koordinatore, Guntars Skudra , Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības speciālists. Pasākuma norises vieta - Nautrēnu pagasta sporta halle, sākums plkst. 10.30. Paredzēts, ka skatē piedalīsies ap 350 dalībnieku no Rēzeknes, Ludzas, Viļānu, Ciblas un Dagdas novada, kā arī no Rēzeknes pilsētas.

Rēzeknes novadu pārstāvēs – Ilzeskalna PII „Dancarīši”, Gaigalavas p-sk. „Purineņš”, Kaunatas v-sk. ”Rāznaviņa”, Liepu p-sk.”Liepiņa”, Makašānu amatu v-sk. „Kūkleite”, Nautrēnu v-sk. „Rogovka”, Rikavas p-sk. „Mozō Rykova”, Kalnezeru katoļu p-sk. „Kalnezeriņi”, Jaunstrūžānu p-sk. folkloras kopa „Sovvaļnīki”. No Viļānu novada skatē piedalīsies Viļānu KN folkloras kopa „Biteites”; Rēzeknes pilsētu pārstāvēs – Rēzeknes ARPC un KTC „Vīteri”;

Ludzas novads – Ludzas mūzikas p-sk. folkloras kopa, Nirzas p-sk. „Spryguļi”, Ludzas pilsētas ģimnāzijas folkloras kopa, Ņukšu p-sk. folkloras kopa „” Rīkšoveņa”,

Ciblas novads – Ciblas v-sk.”Ilžeņa”, Pušmucovas p-sk. folkloras kopa „Olūteni”

Dagdas novads – Andrupenes „Saiveņa”

Pasākuma mērķis ir Ziemeļlatgales novada lokālās dziedāšanas, stāstīšanas, muzicēšanas un dejošanas tradīciju apgūšana un pārmantošana saistībā ar tēmu „Mantojums”.

Ziemeļlatgales Novada sarīkojums „Mōku dzīdōt, mōku doncōt, mōku dorbu padarēt” ir posms ceļā uz Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kur katrs kolektīvs rādīs 7 min. programmu, iztirzājot tēmu par tautas gara bagātību atstāto mantojumu. Bērni un jaunieši dziedās un spēlēs kopdziesmas, ies rotaļās, stāstīs atgadījumus iz dzīves, anekdotes un dejos kopdančus.

Koncertu skatīties tiek aicināti visi interesenti!

Kontaktpersonas: Anna Garanča – tel. 29440594,
Rasma Igaune- tel. 26593441,
Guntars Skudra – tel. 29495624

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0