Noticis informatīvs seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem “Drošs starts uzņēmējdarbībā”

17.05.2017

Projekti

Noslēdzot Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē projekta “Pasākumu kopums Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā” aktivitātes, sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju notika informatīvs seminārs “Drošs starts uzņēmējdarbībā”. Tas pulcēja vairāk kā 90 interesentus un studentus, kas alka izzināt uzņēmējdarbības uzsākšanas prasības un nianses.
Lai legāli veiktu savu saimniecisko darbību, sākotnēji tā ir jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā un Valsts Ieņēmumu dienestā. Atkarībā no darbības nozares- arī Pārtikas un veterinārajā dienestā. Valsts iestāžu pārstāvji viegli uztverami izskaidro nepieciešamo dokumentāciju un procesu secību. Lai gan šī informācija ir pieejama arī iestāžu mājas lapās, tomēr personīgs kontakts mazina plaisu starp abām iesaistītajām pusēm. Turklāt semināra dalībniekiem bija iespēja arī individuāli konsultēties ar ierēdņiem.
Domājot par uzņēmējdarbības attīstību, kā viena no galvenajām problēmām tiek minēta nepietiekamais kapitāls. Tomēr attīstības finanšu institūcijas “Altum” un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvji apliecina, ka šobrīd biznesa ideju attīstīšanai ir pieejamas plašas atbalsta iespējas. Regulāri tiek izsludināti dažādi projektu konkursi, veicinot vietējās uzņēmējdarbības attīstību. Gatavojot pieteikumu kādam no šāda veida konkursiem, ir svarīgi iepazīties ar tā nolikumu un sagatavot dokumentāciju atbilstoši prasībām. Vairumā gadījumu, neatbilstot administratīvajiem kritērijiem, pati biznesa ideja netiek pat vērtēta un analizēta. Lai gan pēc projekta īstenošanas tiek noteikts arī kontroles periods, svarīgi, lai šis nelielais birokrātiskais slogs neattur no iespējas piesaistīt līdzekļus savas idejas īstenošanai.
Savukārt attīstības finanšu institūcijas “Altum” darbības mērķis ir sniegt valsts atbalstu tieši uzņēmējdarbības uzsācējiem. Vienkāršotā valodā tas ir valsts garantēts aizdevums jaunajiem uzņēmējiem. Iegūtais kapitāls ar stabilu atmaksas grafiku sniedz drošības sajūtu sava biznesa attīstīšanai. Statistika liecina, ka 3 gadu griezumā, Altum klientu vidū novērojama stabilāka attīstība un apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar citiem jaunajiem uzņēmumiem. Turklāt tikai 7% no valsta atbalsta saņēmušajiem uzņēmumiem izbeidz savu saimniecisko darbību, kas ir par trešdaļu mazāk salīdzinājumā ar pārējiem uzsācējiem. Finanšu institūcijas “Altum” reģionālie centri un konsultāciju biroji ir izvietoti visā Latvijā, kur ikviens var vērsties ar savu biznesa ideju un sniegt to izvērtēšanai.
Tomēr dzīvojot Rēzeknes novadā, mūs ietekmē arī Eiropas Savienības kopīgā ekonomiskā attīstība un pieņemtie likumi un regulas. Eiropas Komisijas ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis iepazīstināja ar Eiropas investīciju plānu jeb Junkera plānu. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers kā vienu no savām darba prioritātēm ir izvirzījis Eiropas konkurētspējas stiprināšanu un veicināt ieguldījumus darba vietu veidošanā. Šis plāns atbalsta tādas jomas kā izglītība, mazais bizness, veselības aprūpe, zaļā enerģija, loģistika un investīciju piesaistīšana. Jau 54% plāna ir īstenoti un tā ietvaros var minēt veiksmīgus piemērus no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Latvijā tas vairāk vērsts uz mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstīšanu. Jāteic, arī šis seminārs, kas notiek projekta “Pasākumu kopums Austrumlatgales topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par uzņēmējdarbības iespējām Eiropas Savienībā” ietvaros, tiek īstenots ar Junkera plāna atbalstu. Tomēr Latvijas mērogā ir izceļami stratēģiskie un inovāciju projekti, MVU kredītu un līzingu garantijas caur finanšu starpniekiem, izveidots projektu portāls, kā arī investīciju konsultatīvais dienests. Šīs aktivitātes palīdzējušas vairākiem uzņēmējiem attīstīt savas ieceres un uzlabot infrastruktūru.
Ilze Kiščenko,
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
Semināru organizē Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.
Eiropas Komisijas galvenā prioritāte ir, neradot jaunus parādus, panākt, ka Eiropā atsākas izaugsme un palielinās darbavietu skaits. Kopš pasaules ekonomiskās un finansiālās krīzes sākuma Eiropas Savienībai (ES) grūtības rada zems investīciju līmenis un augsts bezdarbs. Šīs problēmas risināšanai Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Investīciju banku uzsāka “Investīciju plānu Eiropai”.
“Europe Direct” ir 2005.gadā izveidots Eiropas Komisijas informācijas centru tīkls, kas darbojas visās ES dalībvalstīs. “Europe Direct” sniedz bezmaksas informāciju ikvienam iedzīvotājam par ES darbības jomām, kā arī aicina iesaistīties ES notiekošajos procesos un izmantot iespējas, ko sniedz dalība tajā. 
IMG_4464 IMG_4473 IMG_4486 IMG_4491 IMG_4497 IMG_4501 IMG_4508 IMG_4513investeu-logo

Click to listen highlighted text!