“NVO fonda” 2019. gada projektu iesniegumu konkurss

Publicēts 28.02.2019
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu projektu iesniegumu konkursu 2019. gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds”. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 6. marts.

Programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā, atbalstot iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

Programmā plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:
– NVO darbības stiprināšana;
– NVO interešu aizstāvības stiprināšana.

Programmas “NVO fonds” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama šeit.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0