Ozolaines bibliotēkā arī galda spēles

Publicēts 09.10.2019

Vairāk nekā trīs desmitus galda spēļu tagad var spēlēt Rēzeknes novada Ozolaines bibliotēkā. Tās ir iepirktas projekta ,,Patriotisko spēļu bibliotēka’’ ietvaros. Bibliotēkā speciāli šim nolūkam ierīkotais spēļu plaukts jau ir piesaistījis apmeklētāju uzmanību: tās palīdz uzzināt jaunu informāciju, liek domāt, ātri reaģēt, plānot, radoši darboties, kā arī izprast komandas darbu, priecāties par uzvaru un nebēdāties par zaudējumu.

Ozolaines bibliotēkā pieejama 31 galda spēle. Tās ir radītas Latvijā, līdz ar to tēmas ir saistītas ar mūsu valsts vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, sportu, izcilām personībām un citām lietām. Piemēram, Latvijā veidotās galda spēles „Šurpu turpu“ laikā ir iespējams apceļot mūsu valsts skaistākās vietas. Savukārt spēle ,,Iepazīsti Latviju’’ atraktīvā veidā aicina uzzināt par Latvijas daudzveidīgo vēsturi un kultūru dažādos laika posmos. Spēlējot galda spēli ,,Ceļotājs Rūdis grib zināt. Kā radās Latvija?”, iepazīt Latvijas kā neatkarīgas valsts izveidošanās procesu, bet spēli ,,Latvijas valsts simboli” – valsts simbolus, to nozīmi un vēsturi. Tādas spēles kā ,,Latviešu domino’’ un ,,Burtošanas čempionāts’’ palīdzēs papildināt latviešu valodas zināšanas. Ir padomāts arī par latgaliešu valodu spēlēs ,,Latgaliešu valodas galda spēle Miks ‘’ un ,,Latgaliešu domino’’.

Ozolaines bibliotēkā ierīkojot galda spēļu plauktu, vispirms tika domāts par vietējo jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, taču spēles būs pieejamas pagasta ikvienam iedzīvotājam. Jau skolēnu rudens brīvdienās tiks rīkoti vairāki spēļu turnīri, neaizmirstot arī par balvām.

Projektu ,,Patriotisko spēļu bibliotēka’’ īstenoja Ozolaines pagasta jauniešu centrs ,,OzO’’. Finansējums 580,00 EUR apjomā piesaistīts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursa par finansējuma piešķiršanu jaunatnes inventāra projektiem ietvaros.

 

Veronika Lazareva

foto_speles_1 foto_speles_3 foto_speles_5 foto_speles_12jpg foto_speles_14

Ozolaines pagasta jauniešu lietu speciāliste

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0