Paldies par draudzību un svētku prieku!

Publicēts 20.07.2015

Krāšņi izskanējuši XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, mazliet atkāpies lielais nogurums, sakārtojas domas un atmiņā iekrāsojas skaistākie mirkļi.

Rīgu piedziedāja, pieskandināja, iegrieza deju virpuli, ievija folkloras zaļo pavedienu arī mūsu – Rēzeknes novada skolu bērni un jaunieši.

Šie Svētki bija īpaši – gan mums visiem kopā, gan katram atsevišķi.

Vēlos pateikties visiem par izturību, savstarpējo sapratni un izpalīdzību, par draudzību un Svētku prieku!

Skolotājiem milzīgs PALDIES par ieguldīto darbu, jo tikai atdodot daļu no savas sirds, viņi kopā ar saviem bērniem un jauniešiem varējāt noiet pārbaudījumiem pilno ceļu līdz Dziesmu Svētkiem.

Pateicos visiem skolotājiem, skolu vadītājiem un vecākiem, kuri bija blakus saviem bērniem gan gatavojoties Lielajam notikumam, gan Svētku dienās.

Paldies par rūpēm un gādību, sirsnību un mīlestību!

Liels un sirsnīgs PALDIES visiem mūsu bērniem un jauniešiem! Grūtās un garās darba stundas mums, Svētku darba grupai, būtu pelēkas bez viņu smiekliem, skanīgā Labrīt, viņu neizsīkstošās enerģijas un pozitīvās attieksmes pret visām grūtībām un sīkajām nebūšanām. Lielu paldies un patiesu apbrīnu par tik labiem un kārtīgiem bērniem un jauniešiem izteica Puškina liceja darbinieki! Mēs vienmēr esam gaidīti ciemiņi šajā skolā!

PALDIES visiem, ka bijām vienoti arī saspringtā situācijā, kad bija jāpieņem lēmums par dalību Svētku gājienā. Tomēr saliekot kopā visus „par” un „pret”, vairāk ir ieguvumu, tas ir galvenais. Visi – dziedātāji, dejotāji un muzikanti – bija kā Daugava palu laikā, kuras plūdumu nevar apturēt. Svētku gājiens ir kopā būšana un kopā izšķiltais prieks, kopīgais piedzīvojums un pārdzīvojums, lepnums un patiess saviļņojums. Šīs emocijas daudzi bērni izjuta pirmo reizi. Citi bija gatavi vēlreiz nosoļot gājiena ceļu, lai šo prieku sajustu atkal un atkal.

Mūsu PALDIES visām pagastu pārvaldēs, kas atbalstīja Svētku dalībniekus gan pošoties Svētkiem, gan Svētku laikā.

Īpašu PALDIES sakām mūsu autobusu šoferiem. Mūsu bērni vienmēr jutās droši un aprūpēti.

Atskatoties – tā bija TIKAI viena nedēļa smaga darba, agro rītu un pārguruma, sadzīvisku sīkumu, kas kaitina, un dažu neērtību.

No otras puses – tā bija VIENA JAUKA NEDĒĻA kopā ar saviem draugiem, kopīgi padarīta darba sajūtas, gandarījuma un prieka pilna! Grūtības tikai stiprina!
Mēs, Svētku darba grupa, centāmies no visas sirds padarīt šo ikdienu vieglāku.
Esam atkal ceļā uz nākošajiem Dziesmu Svētkiem. Lai veicas!

Vēlreiz paldies par sadarbību! Paldies par svētkiem!

Svētku darba grupas vārdā, 

Aija Dundure,
Rēzeknes novada XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku koordinatore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0