Pasaku teātra pēcpusdiena Kaunatas vidusskolā

Publicēts 31.10.2018

Rudenīgajā 17. oktobra pēcpusdienā Kaunatas Tautas namā pulcējās 1.-5. klases skolēni, lai mācītos nevis skolas solā, bet gan skatītāju zālē un uz skatuves. Pasākumu atklāja latviešu valodas skolotāja Ināra Paramonova ar Aspazijas dzejoli „Pasaciņa”, aicinot visus klātesošos uz pasaku pasauli. Vārds tika dots Kaunatas vidusskolas Novadpētniecības darbnīcas vadītājai Staņislavai Inkinai, kura bija sagatavojusi nelielu ieskatu Marijas Brokānes dāvinājumā ar latviešu tautas pasaku sējumiem.

Uzstājās 5.a klase (skolotāja Ināra Paramonova) ar Andra Niezviedža pasaku lugu „Rūķītis Mūrķītis un atbildība”, kas lika bērniem aizdomāties, par ko tad viņi ir atbildīgi. Sākumskolas 4.a klase (skolotāja Regīna Katkovska) turpināja pasaku pēcpusdienu ar latviešu tautas pasaku „Ķīseli ēdu”, 3.a klase (skolotāja Velta Podvinska) parādīja latviešu tautas pasaku „Zelta cirvis”, bet 4.b klase (skolotāja Jevģēnija Šlapakova) – „Trīs vēlēšanās”. Aplausus saņēma visi aktieri un bija gandarīti par ieguldīto darbu.

Esot ceļā uz kompetencēs balstītu izglītību, ir svarīgi panākt, lai izglītības saturs būtu svarīgs ne tikai skolotājiem un vecākiem, bet arī bērniem. Lai viņi saredzētu, kā iespējams attīstīt savas prasmes un pielietot iegūtās zināšanas praktiski.

 

Ināras Paramonovas teksts un foto

IMG_20181018_131108IMG_20181018_122608

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0