Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 11.06.2018

Datums
14.06.2018

Laiks
09:00

Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle


Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2018. gada 14. jūnijā administrācijas mazajā zālē.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēde

Plkst. 9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde notiks 2018. gada 15. jūnijā plkst.11.00! 

Pēc komiteju sēdēm plkst.11.00 Meirānu (Bērzgales) ezera zvejas limitu sadales komisiju sēdes.

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2018. gada 21. jūnijā, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0