Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Publicēts 09.03.2020

Datums
12.03.2020

Laiks
09:00

Norises vieta

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas mazā zāle


Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2020. gada 12. martā administrācijas mazajā zālē.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2020. gada 19. martā, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

Loading Map....
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0