Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes (tiek rīkotas attālināti)

Publicēts 11.05.2020

Datums
14.05.2020

Laiks
09:00


Pamatojoties uz likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 29.panta pirmo daļu, ņemot vērā, ka ir ievēroti likumā noteiktie nosacījumi, Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes 2020. gada 14. maijā notiek attālināti.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēde;
Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde; Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;   Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Atsevišķu jautājumu dēļ pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2020. gada 21. maijā, plkst.10.00

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0