Pašvaldības grants ceļu pārbūve Rēzeknes novadā

Publicēts 11.09.2018

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un atbalstījusi Rēzeknes novada pašvaldības projekta iesniegumu (Nr. 17-01-A00702-000052 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros), kurā paredzēta trīs pašvaldības grants ceļu pārbūvi novada teritorijā.

Projekta Nr. 17-01-A00702-000052 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta” ietvaros plānotās darbības:

  • autoceļa Nr.4629 Čornaja – Melnais Dukstigals 1. kārta 1,800 km Rēzeknes novada Čornajas pagastā pārbūve. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar AS “Kauno tiltai”, objektā būvuzraudzību veiks SIA “KEM”. Būvniecības darbi uzsākti šī gada augusta mēnesī;
  • autoceļu Nr.8814 Hatki – Pustinka un Nr. 8816 Hatki – Bodrovka1 – 3,831 km Rēzeknes novada Silmalas pagastā pārbūve. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar AS “Ceļi un tilti”, objektā būvuzraudzību veiks SIA “KEM”. Būvniecības darbi uzsākti šī gada augusta mēnesī;
  • autoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina 1,157 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve. Par būvdarbu veikšanu noslēgts līgums ar SIA “RIVIERA L”, objektā būvuzraudzību veiks SIA “KEM”. Būvniecības darbus plānots uzsākt šī gada oktobra mēnesī.

Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 1 061 504,30 EUR, piešķirtais publiskais finansējums – 955 353,87 EUR.

Projekta realizācija plānota līdz 2019. gada 31. augustam.

Projekta vadītāja Inga Zapāne

logo-tautas terpi

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0