Patīkamā karjeras nedēļas pēcgarša Kaunatas vidusskolā

Publicēts 08.11.2019

Daudzas lietas, notikumi, pasākumi atstāj pēc sevis noteiktu pēcgaršu, kura reizēm var būt ilgstoša, bet dažreiz ātri gaistoša. Viegla, ilga un laba pēcgarša ir palikusi Kaunatas vidusskolā pēc Karjeras nedēļas, kura spraigi noritēja no 14. līdz 21. oktobrim.

Visas nedēļas ietvaros, no stundām brīvajā laikā, pirmā stāva gaitenī drūzmējās skolēnu pūlis, jo ikviens milzīgajā krustvārdu mīklā centās atrast un iekrāsot kādu no 80 profesijām. Tikai no malas izskatījās, ka tas bija viegli izdarāms!

Pirmdien vidusskolēniem notika NVA informatīva lekcija par aktualitātēm darba tirgū, kurā varēja uzzināt gan par darba tirgū pieprasītākajām profesijām, gan par iespējām, esot bezdarbnieku statusā, gan par jautājumiem, kas saistīti ar darba biržu.

Katru dienu starpbrīžos pēc 4. un 5. stundas aktu zālē notika dīdžeju sacensības “Dj Battle”. Jaunie mākslinieki mēģināja iesildīt ziņkārīgo publiku un daudziem tas arī izdevās, jo skolēni jautras mūzikas pavadībā sāka kustēties mūzikas ritmos. Interese par dīdžeja profesiju bija tik liela, ka profesijas iemēģināšana turpinājās arī pēc brīvlaika.

Pati noslogotākā karjeras nedēļas diena bija ceturtdiena, 17.oktobris. Skolotāja Dace Zagorska vadīja izglītojošas un interaktīvas karjeras nodarbības 1.-4. klašu skolēniem par profesiju daudzveidību un prasmēm. Laikmetīgā cirka aktieri 3.-5. klašu skolēniem organizēja žonglēšanas nodarbību un iepazīstināja ar žonglēšanas priekšmetiem. Katrs gribētājs varēja apgūt trikus ar bumbiņām, lai tādā veidā varētu interesantāk pavadīt brīvo laiku. Bet pēc 6. stundas internāta gaitenī, 1. stāva foajē un mazajā sporta zālē notika “Profesiju foto”. 5. -9. klašu skolēni gatavoja vizuālu informāciju par izlozēto profesiju un veidoja foto stūrīti. Gan lieli, gan mazi varēja iejusties skolotāja, ārsta, friziera, pavāra, lidotāja, automehāniķa, mūziķa un jūrnieka lomās un nofotografēties sev tīkamajos foto stūrīšos. Piektdien visas dienas garumā katra klase varēja balsot par visatrakīvākajiem, originālākajiem, interesantākajiem, pārdomātākajiem profesiju foto stūrīšiem.

Karjeras nedēļa bija aktīva un piepildīta ar pozitīvu gaisotni. Tāpēc atliek secināt – kas atstāj patīkamu pēcgaršu, tas liecina par labi un kvalitatīvi padarītu darbu.

Kaunatas vidusskolas skolotāja
Regīna Katkovska

Foto: Ināra Paramonova

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0