Pilsoniskās sabiedrības balva “Identitāte, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā”

Publicēts 19.06.2018

Aicinām pieteikties pilsoniskās sabiedrības balvai “Identitāte, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā”.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ar 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai vēlas godalgot novatoriskas iniciatīvas, kuras ir devušas ievērojamu ieguldījumu šādu uzdevumu risināšanā:

  • veicināt informētību par Eiropas identitāšu daudzslāņainību un bagātību;
  • pilnībā izmantot iespējas, ko rada Eiropas kultūras bagātības;
  • atvieglot piekļuvi Eiropas kultūras mantojumam;
  • popularizēt Eiropas vērtības, piemēram, cilvēka cieņas un cilvēktiesību respektēšanu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu.

Kopumā 50 000 EUR piešķirs ne vairāk kā pieciem uzvarētājiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 7. septembrī, bet apbalvošanas ceremonija notiks 2018. gada 13. decembrī Briselē. EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai var iegūt visas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ir oficiāli reģistrētas Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, valsts, reģionālā vai Eiropas līmenī. Balvu var piešķirt arī privātpersonām.

Pilns prasību saraksts un tiešsaistes pieteikuma veidlapa ir pieejami tīmekļa vietnē — EESK 2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai.

Balvu pilsoniskajai sabiedrībai piešķir jau desmito gadu. To izveidoja EESK, lai atzītu un atbalstītu pilsoniskās sabiedrības organizāciju un/vai atsevišķu personu īstenotas konkrētas iniciatīvas un panākumus, kas ievērojami palīdzējuši popularizēt kopīgās vērtības, kuras balsta Eiropas kohēziju un integrāciju

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0