Pirmoreiz pasniegtas Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas

Publicēts 28.02.2017
„Gada aktīvākais pagasts 2016” – Ilzeskalna pagasts

Jaunieši nav mūsu nākotne. Jaunieši ir mūsu tagadne – ar šādu pārliecību un devīzi 24. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā pirmoreiz norisinājās Jaunatnes Gada balvu pasniegšanas ceremonija. Krāšņais pasākums tika rīkots, lai godinātu, izceltu un pateiktos aktīvākajiem un talantīgākajiem Rēzeknes novada jauniešiem, jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, kuri ar savu veikumu ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu.

Jāatzīmē, ka jau vairākus gadus tika sumināti jaunatnes jomā aktīvākie pagasti, kas dāvanā saņēma braucienu uz Briseli (1. vieta), Saeimu (2. vieta) vai pa Rēzeknes novadu (3. vieta), taču jaunieši izteica vēlmi rīkot plašāku pasākumu, kurā vienuviet satikties ne vien jauniešiem, bet arī cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem un cilvēkiem, kas atbalsta jauniešus.

Pirmajā Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas svinīgajā ceremonijā tika pasniegti apbalvojumi astoņās nominācijās, kam kopumā bija pieteikti 46 nominanti. Katras nominācijas uzvarētājs saņēma īpašu balvu – no koka veidotas stilizētas kāpnes, kas simbolizē došanos augšup par karjeras kāpnēm. Stilizēto kāpņu kā gada balvas idejas autori bija paši Rēzeknes novada jaunieši. Balvas īstenošanu dzīvē uzņēmās novada jaunais amatnieks Valters Tārauds.

„Upei spēku dod daudzie strauti, kas tajā ieplūst, – jo vairāk strautu, jo lielāka un spēcīgāka ir upe. Tāpat arī valstī – jo vairāk aktīvu, idejām bagātu jauniešu, jo varenāka valsts,” uzrunājot jauniešus, uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. „Novēlu nebaidīties no savām idejām un droši doties uz priekšu. Lai šī balva ir kā izaicinājums turpmākajiem darbiem un sasniegumiem!”

Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas saņēmēji

„Gada skolēns” – Evija Laizāne
Maltas vidusskolas 12. klases skolniece. Darbojas Maltas BJC jauniešu klubiņā „Kāpnes” un žurnālistikas pulciņā, ir piedalījusies dažādās neformālās izglītības apmācībās, piedalījusies un vadījusi dažādus pasākumus gan skolā, gan savā pagastā, gan novadā.

Nominācijā „Gada skolēns” tika izvirzīti arī:

 • Maija Livdāne (Feimaņu pamatskolas 7. klases skolniece),
 • Kārlis Barkāns (Nautrēnu vidusskolas 12. klases skolēns),
 • Toni Anželo Fernandes (Kaunatas vidusskolas 10. klases skolēns),
 • Keitija Kindzule (Dricānu vidusskolas 11. klases skolniece),
 • Alla Miseviča (Tiskādu vidusskolas 12. klases skolniece),
 • Una Kancāne (Maltas vidusskolas 12. klases skolniece).

„Gada jaunais sportists” – Santa Bistrova
Sportiste dzīvo Ozolmuižas pagastā, spēlē futbolu Rēzeknes novada komandā, sportistes kontā ir 62 medaļas, no tām 38 zelta, kā arī dzeltenā josta Taekwando.

Nominācijā tika izvirzīti arī:

 • Linda Bumbiša (Nautrēnu vidusskola),
 • Ksenija Golovneva (Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola),
 • Kristīne Gailuma (Nautrēnu vidusskola),
 • Diāna Petrunina (Jaunstrūžānu pamatskola),
 • Elvita Kotāne (Nautrēnu vidusskola),
 • Renārs Duļķevičs (Kaunatas vidusskola),
 • Maija Livdāne (Feimaņu pamatskola),
 • Aurēlija Zariņa (Dricānu vidusskola),
 • Sergejs Gorins (Feimaņu pagasts).

„Gada jaunais mākslinieks” – Māra Meikstume
Nautrēnu vidusskolas 9. klases skolniece, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles absolvente, kura aizraujas ar glezniecību un keramiku, ir piedalījusies konkursā par “Bākas logo izveidi”.

Nominācijā tika izvirzīts arī:

 • Mārtiņš Vilcāns (Feimaņu dramatiskās kopas „Savējie” dalībnieks).

„Gada brīvprātīgais” – Vita Tarasika
Maltas pagasta jauniete, kas ar savu darbu motivē un iedrošina citus jauniešus nesavtīgi palīdzēt citiem, kā brīvprātīgā darbojas Maltas bērnu un jauniešu centrā, Maltas pagasta un Rēzeknes novada aktivitātēs, kā arī vairākos Lūznavas muižas pasākumos.

Nominācijā tika izvirzītas arī:

 • Daniela Lozda (Maltas pagasts),
 • Olita Kuksa (Feimaņu pagasts),
 • Diāna Drozdova (Ilzeskalna pagasts),
 • Daina Leščinska (Lendžu pagasts),
 • Elēna Marija Daukste-Saliniece (Nautrēnu pagasts),
 • Iluta Oborenko (Sakstagala pagasts).

„Gada jaunatnes darbinieks” – Aivars Mežatučs
Aivars par Feimaņu pagasta jaunatnes lietus speciālistu strādā kopš 2015. gada, aktīvs sportists, arī pagasta jauniešus ir iesaistījis dažādās sporta aktivitātēs, pagājušajā gadā ir noorganizējis 16 pasākumus sava un citu pagastu jauniešiem, Rēzeknes novada hokeja komandas „Rezgols” dalībnieks, Feimaņu KN darbojas arī kā diskžokejs un apskaņotājs.

Nominācijā tika izvirzīti arī:

 • Santa Kairiša (Mākoņkalna brīvā laika pavadīšanas centra „Strops” vadītāja),
 • Igors Isupovs (Griškānu pagasta jaunatnes lietu speciālists),
 • Velga Lāce (Ilzeskalna pagasta jaunatnes lietu speciāliste),
 • Dace Deksne (Sakstagala pagasta jaunatnes lietu speciāliste),
 • Ilze Čudare (Bērzgales pagasta jaunatnes lietu speciāliste),
 • Agita Gutāne (Vērēmu pagasta jaunatnes lietu speciāliste),
 • Ligita Jokste-Bogdanova (Kaunatas pagasta jauniešu centra „Buras” vadītāja).

„Jaunatnei draudzīgākā pagasta pārvalde” – Ozolaines pagasta pārvalde
Pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs vienmēr uzklausa jauniešu idejas un cenšas rast iespēju tās pārvērst realitātē, piedalās jauniešu pasākumos, nodrošina jauniešus ar transportu, jauniešu rīcībā ir nodotas plašas un mājīgas telpas, ir iespēja izmantot daudzpusīgu inventāru.

Nominācijā tika izvirzīta arī:

 • Ilzeskalna pagasta pārvalde,
 • Feimaņu pagasta pārvalde,
 • Bērzgales pagasta pārvalde.

„Gada jauniešu organizācija” – Dricānu jauniešu biedrība „LOBS”
Biedrība dibināta 2015. gadā, aktīvi darbojas gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, iesaista jauniešus brīvprātīgajā darbā pagasta, novada un valsts mērogā, sadarbojas ar Dricānu Jauniešu centru „Kukuži”, Dricānu vidusskolu un Dricānu pagasta pārvaldi.

„Gada aktīvākais pagasts 2016” – Ilzeskalna pagasts
Pagastā tika noorganizēti 23 pasākumi, kā arī jaunieši ir piedalījušies 36 citu pagastu rīkotajos pasākumos. Papildus iegūtajai nominācijai Ilzeskalna pagasta jaunieši saņems arī iespēju iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu Briselē.

2. vieta: Feimaņu pagasts
3. vieta: Ozolaines pagasts

Nominācijā tika izvirzīta arī:

 • Sakstagala pagasts,
 • Dricānu pagasts,
 • Bērzgales pagasts,
 • Vērēmu pagasts.

Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas apbalvošanas ceremonijas dalībniekus nomināciju pasniegšanas starplaikos priecēja Maltas mūzikas skolas vijolnieku trio: Ksenija Šmaukstele, Everita Štekele un Agate Gžibovska (pedagoģe Rita Zujeva), kā arī klavierspēles audzēkne Aleksandra Šibanova (pedagoģe Ludmila Semjonova). Papildus muzikālajiem priekšnesumiem, klātesošos ar enerģiskām dejām uzmundrināja deju studijas STOPTIME deju grupas „Bang Bang Crew” un „Heroes Crew”, kā arī Feimaņu pagasta mūsdienu deju grupa „Ilgrozītes”.

Rēzeknes novada pagastos strādā 17 jaunatnes darbinieki. Kā uzsvēra Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, viņi ir kā staigājošas dzirksteles, kas piešķiļ uguni pagastu jauniešiem un aktivizē viņus uz visām pusēm – gan sportā, gan muzikāli, gan kultūrā, gan projektu rakstīšanā un īstenošanā. Rēzeknes novadā vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir vairāk nekā 4300 jaunieši – viņi visi ir potenciālie nominanti nākamgad, kad, apkopojot šogad paveikto, tiks noskaidroti „Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balvas 2017” saņēmēji.

FOTOGALERIJA 

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Autores foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0