Pirmsskolas skolotāji pieredzes apmaiņā Griškānu PII

Publicēts 03.11.2016

Saulainā rudens dienā, 20. oktobrī Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) kolektīvs uzņēma viesus no visa plašā Rēzeknes novada, lai dalītos pieredzē. 2015./2016.m.g. Griškānu PII kopā ar Infjarden (Zviedrija) pašvaldības bērnudārziem, īstenoja Nord Plus projektu „Be active, be creative, be in nature!” un, nu varēja dalīties ar savu labo praksi, kas gūta projekta īstenošanas laikā.

Jau otro mācību gadu, mūsu novada pirmsskolas izglītības iestādes strādā pie prioritātes: “Bērnu patstāvības un pašapkalpošanās iemaņu veidošana un sistemātiska nostiprināšana gan rotaļnodarbībās, gan ārpusnodarbību laikā.” Šī tēma arī tika aktualizēta pieredzes apmaiņas seminārā.

Griškānu PII skolotājiem, projekta ietvaros bija iespēja vērot Zviedrijas pedagogu darbu un mācību un audzināšanas darba organizēšanu. Tika iegūta vērtīga pieredze, ko jau projekta īstenošanas laikā iestādes komanda sāka ieviest ikdienas darbā ar bērniem un ar labām sekmēm turpina arī šobrīd, lai sekmīgāk attīstītu bērnu patstāvību un pašapkalpošanās prasmes.

Vadītāja Svetlana Klīdzēja iepazīstināja ar bērnudārzu, izrādīja bērnu rotaļu laukumus un iekštelpas, kā arī izstāstīja par bērnudārza aktīvo iesaisti dažādos projektos un par ieguvumiem, kas nākuši no šīs darbības.

Ciemiņiem tika dota iespēja piedalīties atklātajās nodarbībās un vērot dažādus dienas režīma momentus. Bērnu darbošanās ļoti labi parādīja, cik daudz ir sasniegts bērnu patstāvības un pašapkalpošanās prasmju attīstības jomā. Iestādes vadītāja uzsvēra, ka, lai gūtu labus rezultātus, visam iestādes kolektīvam ir nepieciešamas darboties komandā un sadarboties ar vecākiem. Tika demonstrēts vecāku uzņemts video, kurā ģimene rāda bērnu patstāvīgo darbošanos arī mājās, jo darbs, kas tiek veikts izglītības iestādē, tiek turpināts arī ģimenēs, tādējādi nostiprinot bērnu prasmes.

Bija vērojami arī pirmie „darba augļi” no Rēzeknes novada iestāžu darbošanās projektā „Globālās skolas”, jo skolotāja Inga Oltiņa ļāva vērot, cik veiksmīgi var strādāt ar Globālās izglītības tēmām četrgadīgo bērnu grupā.

Savukārt skolotājas Nataļjas Mednes vadītajā nodarbībā skolotāji varēja vērot īstu bērnu patstāvīgās darbības meistarklasi. Šādā veidā strādājot ar bērniem, tiek attīstītas tik ļoti būtiskas prasmes, kā spēja uzņemties atbildību, spēja pieņemt lēmumu patstāvīgi. Šīs vērtīgās prasmes attīsta bērna personību un būs par pamatu ikviena pirmsskolnieka turpmākajā dzīvē.

Skolotāja Ineta Lipska dalījās pieredzē, kas gūta turpinot sadarbību ar jau esošajiem Zviedrijas partneriem, tikai šoreiz, iesaistoties E-Twinning projekta realizēšanā. Visi klātesošie tika mudināti spert drošu soli un mēģināt iesaistīties E- Twinning projektos, jo tā ir ļoti vērtīga darbošanās kopā ar bērniem gan informācijas meklēšanai, gan bērnu un skolotāju domu apmaiņai ar sadarbības partneriem – bērniem un skolotājiem.

Viesošanās noslēgumā skolotāji tika aicināti uz diskusiju par redzēto un izteikt viedokli par jaunām ierosmēm, ko izmantos savā pedagoģiskajā darbā un, aizbraucot uz savām iestādēm stāstīs kolēģiem. Kopējās sarunās, kurās piedalījās arī Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns, iestādes kolektīvs uzklausīja pateicības no ciemiņiem par jauniegūtām idejām. Radās pārliecība, ka daudzi skolotāji daļu no tām mēģinās realizēt arī savās pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai izdodas!

Katra šāda pieredzes apmaiņas banka dod iespēju paskatīties, kā strādā kolēģi, tepat novadā un arī aiz novada robežām. Jau decembra sākumā Rēzeknes novada skolotāji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Preiļu novada PII „Pasaciņa”. Šādi pieredzes apmaiņas braucieni dod iespēju vērot labo praksi, paplašina skolotāju redzesloku un gūto ideju iedzīvināšana savā praksē, ļauj padarīt bērnu ikdienu izglītības iestādē interesantāku un saistošāku.

Paldies Griškānu PII radošajam kolektīvam par ieguldīto darbu un nesavtību sava darba popularizēšanā!

Biruta Rīvāne,
Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0