Pretendentu pieteikšana konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums 2014″

Publicēts 25.08.2014
Nominācijai

Jau trešo gadu pēc kārtas Rēzeknes novada pašvaldības rīkotajā konkursā „Rēzeknes novada uzņēmums” tiks noskaidroti un godināti Rēzeknes novada uzņēmēji, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti. Pretendents uz balvu kādā no deviņām nominācijām var būt pašnodarbinātais, individuālā darba veicējs, kā arī jebkurš komersants, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares, kas ir reģistrēts un veic savu saimniecisko darbību Rēzeknes novada teritorijā.

Konkursa pretendentus, saņemot to piekrišanu, ir tiesīgas izvirzīt Rēzeknes novada iedzīvotāju konsultatīvās padomes, citas institūcijas, kā arī jebkurš iedzīvotājs šādus deviņus nominācijas:
- gada mājražotājs;
- gada amatnieks;
- gada inovatīvu produktu/pakalpojumu ieviesējs;
- gada uzņēmums;
- gada uzņēmums – novada VIP;
- gada jaunais uzņēmums;
- gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs;
- gada izglītības mecenāts;
- gada kultūras mecenāts.

Pretendentu konkursam var pieteikt, iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu, līdz 2014. gada 1. septembrim (ieskaitot):
• Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā (27. kabinets, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzekne) vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē;
• sūtot pa pastu ar norādi: „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums”, Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601”
• sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, parakstot pieteikuma anketu ar drošu elektronisku parakstu, ar norādi: „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums””.

Lai noteiktu konkursa uzvarētājus, tiks izveidota vērtēšanas komisija, kura apmeklēs konkursa pretendentus to saimnieciskās darbības veikšanas vietās. Konkursa uzvarētāji tiks godināti un balvas pasniegtas svinīgā ceremonijā pasākumā „Rēzeknes novada uzņēmēju diena 2014”, kas notiks 2015. gada 19. martā (Jāzepa dienā).

Rezeknes_novada_konk_gada_uznemums_nolikums_2013

Kontaktpersona: Inga Zapāne (Inga.Zapane@rezeknesnovads.lv, tel.64607205).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0