Projekta “Green is good” plānošanas vizīte Zviedrijā

Publicēts 16.02.2015

Laika posmā no 20. līdz 24. janvārim, NordPlus projekta „Green is good” Nr. NPJR-2014-PV/10093 ietvaros, mēs, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pārstāvji, viesojāmies Zviedrijā Pitea pilsētā. Vizītes mērķis bija: iepazīties ar mācību un audzināšanas darba procesa organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un izstrādāt iespējamo modeli nākotnes sadarbības attīstībai.

Projekta plānošanas vizītes laikā mēs apmeklējām vairākas Infjardenas pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī izmantojām piedāvāto iespēju vērot ikdienas darbu. Pēc redzētā izglītības iestādēs aktīvi diskutējām par mācību procesa norisi, gūstot atziņas par brīvdabas pedagoģijas paņēmienu izmantošanu ikdienas darbā ar bērniem. Mobilitātes ietvaros tikāmies ar Pitea pašvaldības ES projektu koordinatoru Goranu Dahlenu (Göran Dahlen) un pārrunājām situāciju izglītības sfērā, kā arī iztirzājām sadarbības iespējas izglītības iestāžu un pašvaldības līmenī.

Vienojāmies, ka izstrādājot pieteikuma plānu NordPlus programmas projektam, kā galvenais virziens tiks ņemts brīvdabas pedagoģijas tēma, taču Pitea pašvaldības pirmsskolas speciālisti plānos iespējas apgūt paņēmienus kā veidot pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību ar izglītojamo ģimenēm dažādu pasākumu organizēšanā.

 

Iveta Tiltiņa
projekta koordinatore

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0