Projektu nedēļa Kaunatas vidusskolā

Publicēts 06.03.2015

Laika posmā no 23. februāra līdz 27. februārim Kaunatas vidusskolā notika projektu nedēļa „Es, mana skola- Latvijā un Eiropā”, kuras mērķis bija apzināt Latvijas lepnumu, Eiropas lomu Latvijas attīstībā un novērtēt savas iespējas, savu attieksmi un darbu savai nākotnei.

Projektu nedēļas tēmas:
Latvijas prezidentūra ES padomē (1.-12. kl).
Ekskursiju projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” ( 5.-8. kl.).
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (3.-12. kl., deju kolektīvi, folkloras kopa).
Atlases skate skolēnu skatuves runas konkursam (1.-4. kl.).
Novada Izglītības pārvaldes iniciatīvu projekti (8.-11. kl.).
Mācību priekšmetu padziļināta apguve (9.,12. kl.).

Projektu nedēļas laikā skolēni iepazinās ar Latvijas prezidentūras būtību un prioritātēm, identificēja konkrētus aspektus, ar ko Latvija var lepoties un ko var parādīt citām Eiropas valstīm, tikās ar Eiropas Savienības jauniešu žēlsirdības projekta dalībniekiem, pētīja skolas vēsturi, gatavojās Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skatēm un novada sacensībām Tautas bumbā, piedalījās skolas skatuves runas konkursā „Rainim un Aspazijai- 150”, kā arī mācījās izprast projektu sagatavošanas būtību, tādējādi veidojot attieksmi pret sevi, skolu, novadu un valsti.

 

IMG_4222 IMG_4102 IMG_4167

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0