Rēzeknē tiek dibināta Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

19.06.2015

Izglītība

Rēzeknes Augstskolas (RA) Senāta sēdē 19. jūnijā tika skatīts jautājums par jaunas vispārizglītojošās izglītības iestādes dibināšanu. Sēdē nolemts, ka Rēzeknes Augstskola atvērs Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu īstenošanai.
Vidusskolas atrašanās vieta būs Atbrīvošanas aleja 90. Skolā varēs mācīties jaunieši no 10. līdz 12. klasei. Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks norāda, ka skolas darbības mērķis būs veidot radošu un kvalitatīvu izglītības vidi STEM (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) jomas mācību priekšmetu apguvei, organizēt un īstenot kvalitatīvu izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts vidējās izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. „Ņemot vērā to, ka Rēzeknes Augstskola var nodrošināt skolēniem pieeju mūsdienīgām laboratorijām, augsti kvalificētus pedagogus un strādāt, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā jaunieši iegūs kvalitatīvu izglītību savai tālākajai karjerai. Mācību laikā kopā ar studentiem skolēni varēs iesaistīties zinātniskajā darbā, būs iespēja apmeklēt laboratorijas, veikt pētījumus, šīs iespējas „klasiskās” vidusskolas nenodrošina,” uzsver E.Teirumnieks.
Jaunieši un viņu vecāki aicināti sekot līdzi informācijai Rēzeknes Augstskolas mājas lapā www.ru.lv, kur tuvākajā laikā būs plašāks apraksts par izglītības programmu, uzņemšanu, dienesta viesnīcu, kā arī citiem ar mācībām saistītiem jautājumiem.
RA Sabiedrisko attiecību nodaļa
 

Click to listen highlighted text!