Rēzeknes Augstskolā notika ekspertu diskusija

Publicēts 25.08.2015

21. augustā Rēzeknes Augstskolā (RA) notika ekspertu diskusija „Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģijas galvenie akcenti Latgales reģiona nākotnes redzējuma kontekstā”.

Tajā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, bijušais izglītības un zinātnes ministrs, SIA „Eirokonsultants” valdes priekšsēdētājs Jānis Vaivads un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, augstskolas mācībspēki un sadarbības partneri.

Diskusijā Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks sniedza ieskatu augstskolas darbībā, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs, Rēzeknes Augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētājs Monvīds Švarcs akcentēja pozitīvo sadarbību starp augstskolu un Rēzeknes novadu, savukārt Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne uzsvēra augstskolas ārkārtīgi lielo nozīmi reģionā. SIA „Verems” valdes priekšsēdētājs Jānis Staris izteica ierosinājumus studiju programmu pilnveidē un kvalitātes celšanā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards norādīja: „Rēzeknes Augstskola ir nozīmīgs izglītības un zinātnes centrs ne tikai Latgalē, bet arī visā Latvijā. Augstskolas izvēlētais tehnoloģiju virziens ir likumsakarīgs, jo infrastruktūra, materiāli tehniskā bāze ļauj pilnvērtīgi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus.”

Diskusijā vairākkārt tika aktualizēts jautājums par speciālistu pieprasījuma sabalansēšanu darba tirgum un saiknes stiprināšanu starp uzņēmējiem.

Rēzeknes Augstskolas 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Māris Justs

4 IMG_3993 IMG_4038 IMG_4041 IMG_4054 IMG_4121 IMG_4138 2IMG_4076 IMG_4103 IMG_4114 IMG_4150 IMG_4167 IMG_4000 IMG_4003

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0